Sider med Tema Lønn .

Status Revisjon Bruker  
HR-rutiner ved IV Godkjent 40.0 (Mindre endring) Vivian Sekkenes 16 Timer siden
Lønnsposteringer - kjøreplan - Lønn Godkjent 24.6 Elin Merete Bjørgen 3 Dager siden
Skjema - Økonomi Godkjent 61.3 Elin Merete Bjørgen 7 Dager siden
Lønnspolitikk Godkjent 3.9 Bjarne Anders Lein 8 Dager siden
Gjenoppstartsstipend ved MH Godkjent 1.6 Bjarne Anders Lein 11 Dager siden
Feriepenger Godkjent 6.1 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
IE-fakultetet Godkjent 33.4 Therese Mjøen 1 Måned siden
Lønn - Bekreftelse på utenlandsopphold Godkjent 4.2 Felix Seifert 1 Måned siden
Lønnskjøringsplan - Lønn Godkjent 5.0 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Lønn - for lønnsmedarbeidere Godkjent 23.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Overtid Godkjent 7.0 (Mindre endring) Felix Seifert 2 Måneder siden
Lønn - lover og instrukser Godkjent 8.3 Felix Seifert 2 Måneder siden
Lønn læringsassistenter Godkjent 3.7 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Lønn - tjenestetelefon og andre elektroniske kommunikasjonstjenester Godkjent 10.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Utbetaling til utenlandsk konto Godkjent 2.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Attestanter variabel lønn og reiseregninger Godkjent 14.7 Lise M. Konow Linnerud 3 Måneder siden
Lønn - beregning av satser student og læringsassistenter Godkjent 4.7 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Lønn - Behandling av skattepliktige ytelser Godkjent 5.4 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Lønn - fri avis Godkjent 4.2 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Lønn - Behandling av ELKOM-avtaler Godkjent 3.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden