Sider med Tema HMS .

Status Revisjon Bruker  
Accommodations for employees with disabilities Godkjent 2.1 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden
Actions and reporting in the case of problems with fume cupboards Godkjent 1.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Ansvar og oppgaver for avtrekksskap Godkjent 3.3 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Arbeid i hovedtavlerom Godkjent 2.2 (Mindre endring) Trond Øyum 2 År siden
Arbeid i høyden Godkjent 5.2 (Mindre endring) Trond Øyum 11 Måneder siden
Arbeid i laboratorier og verksteder utført av teknisk personell Godkjent 1.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 9 Måneder siden
Arbeid i verksted og bruk av arbeidsutstyr Godkjent 2.6 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Arbeid med avløp Godkjent 2.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Arbeid med biologiske faktorer Godkjent 7.4 (Mindre endring) Arve Johansen 1 År siden
Arbeid med forsøksdyr Godkjent 9.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Måneder siden
Arbeid med genmodifiserte organismer Godkjent 2.9 Ann Kristin Sjaastad 6 Måneder siden
Arbeid med humant materiale Godkjent 11.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Arbeid med Hydrogenfluorid - flussyre og HF-gass Godkjent 5.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Arbeid med vakuumpumper Godkjent 1.1 Anne Cecilie Holen 10 Måneder siden
Arbeidsmiljøundersøkelse Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 9 Måneder siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 34.9 (Mindre endring) Kristin Lysklett 11 Dager siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for medarbeidere Godkjent 3.9 (Mindre endring) Kristin Lysklett 2 Måneder siden
Arbeidsmiljøutvalget - AMU Godkjent 32.7 (Mindre endring) Anne-Elisabeth Holte 10 Dager siden
Arbeidsplasser og lokaler Godkjent 11.4 (Mindre endring) Trond Øyum 1 År siden
Avfall Godkjent 17.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 20 Dager siden
Avhende kjemikalieavfall Godkjent 20.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Avhende smittefarlig avfall Godkjent 7.6 (Mindre endring) Arve Johansen 12 Måneder siden
Avtrekksskap i laboratorier og verksted Godkjent 5.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Avvikssystemet for saksbehandlere Godkjent 7.1 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Bedriftshelsetjenesten Godkjent 6.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Belysning Godkjent 6.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Bestille vernebrille Godkjent 6.8 (Mindre endring) Tina Husby Aune 4 Dager siden
Biological agents Godkjent 4.0 (Mindre endring) Arve Johansen 1 År siden
Biologiske faktorer Godkjent 7.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Blodsøl oppkast og avføring Godkjent 2.6 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 3 År siden