Sider med Tema HMS .

Status Revisjon Bruker  
Job retraining Godkjent 1.1 Christine Anne Sætre 6 År siden
Gressklipping Godkjent 1.6 (Mindre endring) Anders Nese 5 År siden
Tilrettelegging for gravide ved HF Godkjent 1.3 Siv Ingrid Skau Ekra 5 År siden
Bruke avtrekksskap Godkjent 4.9 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 5 År siden
Sikkerhetskrav til avtrekksskap Godkjent 3.1 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 5 År siden
Skademelding - for saksbehandlere Godkjent 2.2 Hilde Apneseth 4 År siden
Inactivity and variation Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Ergonomics for your office workspace Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 4 År siden
Leder for ansatt med et rusproblem Godkjent 3.0 (Mindre endring) Synne Mæle 3 År siden
Tiltak og varsling ved feil og driftsavbrudd i avtrekksskap Godkjent 3.4 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden
Spesialavfall Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Felles treningstimer for ansatte Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 3 År siden
Fitness classes for employees Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 3 År siden
Kontrollere avtrekksskap Godkjent 4.8 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden
Accommodations for employees with disabilities Godkjent 2.1 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden
IE fakultet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
HMS ved Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden
Privat lån av verksted og arbeidsutstyr Godkjent 3.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 3 År siden
Retningslinjer for bygningsansvarlige Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden
Retningslinjer for park - transport og post Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden
Retningslinjer for Byggsikring Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden
Håndtering av asbestholdig materiale Godkjent 2.9 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 3 År siden
Blodsøl oppkast og avføring Godkjent 2.6 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 3 År siden
Håndtering av lysrør og sparepære Godkjent 2.2 Anne Cecilie Holen 3 År siden
Håndtering av gassalarm i tekniske rom Godkjent 2.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 3 År siden
Renhold av forsøksdyravdelinger Godkjent 2.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 3 År siden
Puss og revisjon i jordet frakoblet høyspentanlegg Godkjent 1.8 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 3 År siden
Strømbrudd og feilsøking i høyspentanlegg Godkjent 1.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 3 År siden
Saksbehandling i LYDIA for bygningsansvarlig Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden
Saksbehandling i LYDIA ved fravær av arbeidsleder Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden