Sider med Tema HMS .

Status Revisjon Bruker  
Accommodations for employees with disabilities Godkjent 2.1 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden
Actions and reporting in the case of problems with fume cupboards Godkjent 1.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Ansvar og oppgaver for avtrekksskap Godkjent 3.3 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Arbeid i hovedtavlerom Godkjent 2.2 (Mindre endring) Trond Øyum 2 År siden
Arbeid i høyden Godkjent 5.2 (Mindre endring) Trond Øyum 9 Måneder siden
Arbeid i laboratorier og verksteder utført av teknisk personell Godkjent 1.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 7 Måneder siden
Arbeid i verksted og bruk av arbeidsutstyr Godkjent 2.6 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Arbeid med avløp Godkjent 2.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Arbeid med biologiske faktorer Godkjent 7.4 (Mindre endring) Arve Johansen 1 År siden
Arbeid med forsøksdyr Godkjent 9.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Måneder siden
Arbeid med genmodifiserte organismer Godkjent 2.9 Ann Kristin Sjaastad 5 Måneder siden
Arbeid med humant materiale Godkjent 11.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Arbeid med Hydrogenfluorid - flussyre og HF-gass Godkjent 5.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 11 Måneder siden
Arbeid med vakuumpumper Godkjent 1.1 Anne Cecilie Holen 9 Måneder siden
Arbeidsmiljøundersøkelse Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 8 Måneder siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 34.0 (Mindre endring) Kristin Lysklett 27 Dager siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for medarbeidere Godkjent 3.9 (Mindre endring) Kristin Lysklett 1 Måned siden
Arbeidsmiljøutvalget - AMU Godkjent 31.9 (Mindre endring) Anne-Elisabeth Holte 13 Dager siden
Arbeidsplasser og lokaler Godkjent 11.4 (Mindre endring) Trond Øyum 1 År siden
Avfall Godkjent 17.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden