Sider med Tema Fakta og tall .

Status Revisjon Bruker  
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.5 May Karin Dyrendahl 1 Måned siden
Akronym for enheter Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 3.0 (Mindre endring) Kjersti Strømme 11 Dager siden
Ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger - ØK Godkjent 1.6 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 År siden
Ansettelsesråd ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Måneder siden
Ansettelsesrådet for administrative og tekniske stillinger IE Godkjent 3.2 Oddrun Husby 5 Måneder siden
Ansettelsesrådet ved SU Godkjent 3.4 Kjersti Strømme 11 Dager siden
Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger Godkjent 2.4 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Ansettelsesutvalg i Gjøvik Godkjent 1.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 4 År siden
Ansettelsesutvalg ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Ansettelsesutvalg ved Fakultet for arkitektur og billedkunst Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Ansettelsesutvalg ved Fakultet for arkitektur og design Godkjent 3.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Ansettelsesutvalg ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.4 Øyvind Buljo 2 År siden
Ansettelsesutvalg ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 4.1 Bjarne Anders Lein 5 Måneder siden
Ansettelsesutvalg ved NV-fakultetet Godkjent 3.2 Per Henning 5 Måneder siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger - ØK Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 År siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IE Godkjent 25.1 Oddrun Husby 1 Måned siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Ansettelsesutvalget ved SU Godkjent 3.3 (Mindre endring) Sissel Sæther 3 Måneder siden
Apply for disability pension Godkjent 2.5 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Apply for retirement Godkjent 2.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 7 Måneder siden
Arbeidsflyt for Campusservice Godkjent 7.2 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 10 Måneder siden
Arbeidsflyt for Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden
Arbeidsmiljø og tilgjengelighet - ansattpris Godkjent 3.1 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 1 År siden
Arbeidsmiljøundersøkelse Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 9 Måneder siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 34.9 (Mindre endring) Kristin Lysklett 6 Dager siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for medarbeidere Godkjent 3.9 (Mindre endring) Kristin Lysklett 2 Måneder siden
Arbeidsmiljøutvalg Gjøvik Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Arbeidsmiljøutvalg Ålesund Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden