Sider med Tema Lønn .

Status Revisjon Bruker  
Gruppelivsforsikring Godkjent 1.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 5 År siden
Tilsetting - IVT Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Lønns- og trekkoppgave Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
IE fakultet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Kontakt Serviceenheten ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Tilsetting - IVT - HR Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Attestant variabel lønn og reiseregninger - rollebeskrivelse Godkjent 2.2 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Skattetrekk Godkjent 3.8 (Mindre endring) Mads Saurstrø 2 År siden
Paga Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Lønn - AA-register oversikt Godkjent 3.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 2 År siden
Salary - frequently asked questions Godkjent 1.7 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Lønnsforhandlinger Godkjent 2.0 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Salary negotiations Godkjent 1.9 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Etterbetaling Godkjent 2.3 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Tilsette og endring av stilling - Skjema - IE Godkjent 1.5 Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Lønn - godtgjørelser - tillegg Godkjent 1.9 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Back pay Godkjent 1.7 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Certificate of pay and tax deducted Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Forskningsstipend Godkjent 4.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Lønn - Selvstendig næringsdrivende - Retningslinjer Godkjent 12.5 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Lønnstabeller Godkjent 2.7 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Feilutbetalt lønn Godkjent 2.7 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Attestant for fastlønn - Rollebeskrivelse Godkjent 1.6 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Paga Godkjent 3.6 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 1 År siden
Lønn - registrering av lærings- og studentassistenter Godkjent 3.9 (Mindre endring) Mariana Bryk 12 Måneder siden
Lønnsslipp Godkjent 3.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Lønn - pensjonspremie og gruppelivspremie Godkjent 5.7 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Lønn til selvstendige næringsdrivende Godkjent 5.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Årsoppgave lønn Godkjent 4.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Vurdering av oppdraget - lønn eller næring Godkjent 4.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden