Sider med IT-info intranett .

Status Revisjon Bruker  
Endre navn på wikiside Godkjent 2.9 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Endre oppsett av egen fane Godkjent 5.2 Christine Anne Sætre 2 År siden
Endre oppsett av Min side på Innsida Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 2 År siden
Endre profiltekst i Min profil Godkjent 7.4 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 1 År siden
Enhetskanaler i Innsida Godkjent 1.3 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
Godkjenne nye kanalmedlemmer i Innsida Godkjent 5.7 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
Grunnleggende redigering av nye wikisider Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 3 År siden
Guide to Innsida Godkjent 4.5 (Mindre endring) Jorunn Wessel 4 Måneder siden
HMS ved IE Godkjent 5.0 Kai Torgeir Dragland 5 Måneder siden
How to hide your profile page Godkjent 2.9 Christine Anne Sætre 3 År siden
Hvilken nettleserversjon har jeg Godkjent 2.3 (Mindre endring) Halvor Johan Steine 6 Måneder siden
Hvordan skjule din profilside Godkjent 4.3 (Mindre endring) Einar Jørgen Haraldseid 3 År siden
Informasjon og nyheter Godkjent 1.0 Martin Fjeldvær 2 År siden
Innsida Godkjent 9.6 (Mindre endring) Jorunn Wessel 4 Måneder siden
Innsida Innholdsadministrasjon - oversiktsside Godkjent 10.1 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 7 Måneder siden
Innsida news Godkjent 2.8 Tore Hugubakken 2 År siden
Innsida nyheter Godkjent 10.7 Christine Anne Sætre 1 År siden
Instituttledermøtet Det humanistiske fakultet - HF Godkjent 2.7 Cecilie Dibbern Lydersen 2 Måneder siden
Instituttledermøtet Det humanistiske fakultet (HF) Godkjent 1.0 Andrea Hegdahl Tiltnes 4 Måneder siden
Kanaler for informasjon og nyheter Godkjent 3.9 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 9 Måneder siden