Sider med Tema Kommunikasjon .

Status Revisjon Bruker  
Ninas guide til TBF-er - trebokstavsforkortelser - ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 8 Måneder siden
Ninas guide til TBF-er (trebokstavsforkortelser) ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 9 Måneder siden
NTNU Alumni Godkjent 3.2 (Mindre endring) Jorunn Wessel 9 Måneder siden
NTNU Alumni Association Godkjent 1.2 Nancy Reney Bazilchuk 6 År siden
NTNUs Uniersitetshistoriske samlinger Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
NTNUs Universitetshistoriske samlinger Godkjent 1.6 Tove Eivindsen 7 Måneder siden
NVivo Godkjent 3.3 (Mindre endring) Halvor Johan Steine 5 Måneder siden
NVivo Godkjent 2.6 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Nyhetsbrev på e-post Godkjent 1.4 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 1 År siden
Opprett ny meldingskanal Godkjent 9.0 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
Order a mobile phone Godkjent 4.2 (Mindre endring) Magnar Hole 1 Måned siden
Parkering - Det medisinske fakultet Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Parkering - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 8.4 Cicilie Nordvik 11 Dager siden
PhD - forms Godkjent 4.5 (Mindre endring) Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Planlegge og skrive nyhetssaker Godkjent 1.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Portering - mobilabonnement Godkjent 2.1 (Mindre endring) Jorunn Wessel 8 Måneder siden
Post a message on Innsida Godkjent 2.1 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 4 Måneder siden
Presentasjoner Ålesund Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Project registration at ISB Godkjent 2.2 (Mindre endring) Kari Williamson 2 År siden
Prosjektregistrering ved ISB Godkjent 2.4 Kristina Jones 1 År siden
Publisering på NTNU Nyheter Wordpress Godkjent 1.3 Anders Gimmestad Gule 5 Måneder siden
Publishing videos and sound clips online Godkjent 1.5 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden
Pull-out formattering for fakta og sitat Godkjent 1.0 Tore Hugubakken 2 År siden
Pull-out-formatering av fakta og sitat Godkjent 1.7 Martin Fjeldvær 2 Måneder siden
Ready-made presentations about NTNU Godkjent 13.1 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 Dager siden
Redaksjonelle retningslinjer for meldingssystemet i Innsida Godkjent 3.1 Harald Bruland 25 Dager siden
Redaksjonelle retningslinjer for meldingssystemet i Innsida 2.0 Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Registering titles in Cristin with the correct address Godkjent 4.2 Nina Andersen 1 År siden
Registrere utenlandsreiser - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Registrere utenlandsreiser - MH Godkjent 3.4 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Responsibilities during the execution phase Godkjent 1.5 Anders Nese 4 År siden
Rutiner for attestasjonskontroll Godkjent 5.3 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Samtykke ved foto - video - lyd Godkjent 2.9 Siv Ingrid Skau Ekra 29 Dager siden
Seksjon for naturhistorie - Rapport- og notatserie Godkjent 2.2 Anders Nese 4 År siden
Share an Innsida message channel Godkjent 1.3 Christine Anne Sætre 6 År siden
Shared message channels Godkjent 5.0 Harald Bruland 25 Dager siden
Skilt og dekor Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 10 Måneder siden
Skilt og merking Godkjent 10.6 Emil Westly Keiseraas 1 Dag siden
Skjema - doktorgrad - MH Godkjent 1.6 Linda Jørgensen Langberg 5 Måneder siden
Skjema - Økonomi Godkjent 60.7 (Mindre endring) Felix Seifert 11 Dager siden
Skjemaer for studenter - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 2.8 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 2 Måneder siden
Skriv god engelsk Godkjent 1.4 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden
Skriv melding - Innsida Godkjent 10.8 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 4 Måneder siden
Skrive gode lenketekster Godkjent 1.7 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 10 Måneder siden
Slik dekkes mobil- og bredbåndstjenester Godkjent 10.3 Rune Haugen 1 Måned siden
Standardfonter ved NTNU Godkjent 2.0 Mads Nordtvedt 2 År siden
Strømming i Levende bilder Godkjent 2.6 (Mindre endring) Synnøve Aune 2 Måneder siden
Strømming i Levende bilder-prosjektet Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Tabeller Godkjent 5.4 Christine Anne Sætre 4 Måneder siden
Ti gode skrivetips Godkjent 3.1 Christine Anne Sætre 3 År siden