Sider med Tema Organisasjonen .

Status Revisjon Bruker  
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.1 (Mindre endring) Hanne Strypet 2 Måneder siden
Akronym for enheter Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger - ØK Godkjent 1.6 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 År siden
Ansettelsesråd ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Måneder siden
Ansettelsesrådet for administrative og tekniske stillinger IE Godkjent 3.2 Oddrun Husby 1 Måned siden
Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger Godkjent 2.4 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Ansettelsesutvalg i Gjøvik Godkjent 1.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Ansettelsesutvalg ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Ansettelsesutvalg ved Fakultet for arkitektur og billedkunst Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Ansettelsesutvalg ved Fakultet for arkitektur og design Godkjent 3.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
Ansettelsesutvalg ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.4 Øyvind Buljo 2 År siden
Ansettelsesutvalg ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 4.1 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
Ansettelsesutvalg ved NV-fakultetet Godkjent 3.2 Per Henning 2 Måneder siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger - ØK Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 År siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IE Godkjent 24.9 Oddrun Husby 5 Dager siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Ansettelsesutvalget ved SU Godkjent 3.3 (Mindre endring) Sissel Sæther 8 Dager siden
Apply for disability pension Godkjent 2.5 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Apply for retirement Godkjent 2.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Måneder siden
Arbeidsflyt for Campusservice Godkjent 7.2 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 7 Måneder siden
Arbeidsflyt for Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Arbeidsmiljø og tilgjengelighet - ansattpris Godkjent 3.1 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 9 Måneder siden
Arbeidsmiljøundersøkelse Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 6 Måneder siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 32.8 (Mindre endring) Mads Saurstrø 38 Minutt siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for medarbeidere Godkjent 3.3 (Mindre endring) Mads Saurstrø 51 Minutt siden
Arbeidsmiljøutvalg Gjøvik Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Arbeidsmiljøutvalg Ålesund Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Check the register of voters Godkjent 3.0 Kristin Wergeland Brekke 1 År siden
Database for høyere utdanning - DBH Godkjent 1.6 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden
DBH Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
DBH Godkjent 1.2 (Mindre endring) Molly Strimbeck Bazilchuk 5 År siden
Dekanmøtet Godkjent 27.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Delegasjon Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 2 År siden
Delegasjonsreglement Godkjent 2.9 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 4 Måneder siden
Det nasjonale dekanmøte i medisin Godkjent 15.9 Kristina Jones 11 Måneder siden
Det nasjonale dekanmøte innen medisin Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Digital politikk Godkjent 2.2 Ragnhild Gimse Storrø 7 Måneder siden
Doktorgradsutvalget ved IV Godkjent 1.7 (Mindre endring) Runa Nilssen 9 Måneder siden
Doktorgradsutvalget ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Elections at NV Godkjent 1.0 Pernille Feilberg 2 År siden
Executive Committee for Engineering Education Godkjent 1.4 Tore Hugubakken 3 År siden
Executive Committee for Teacher Education Godkjent 1.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Extended leader group ITEM Godkjent 1.2 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Faglærermøter ved Institutt for bioteknologi Godkjent 14.5 Susanna Maarit Brynhildsen 1 År siden
Fakultetsforum Godkjent 1.1 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 2 Måneder siden
Fakultetsstyret - fakultet for teknologi Godkjent 23.6 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 År siden
Fakultetsstyret - Handelshøyskolen i Trondheim Godkjent 1.0 Kari Støre Gullichsen 2 År siden
Fakultetsstyret IE Godkjent 12.5 Kai Torgeir Dragland 2 Dager siden
Fakultetsstyret IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden