Sider med Tema Fakta og tall .

Status Revisjon Bruker  
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.1 (Mindre endring) Hanne Strypet 3 Måneder siden
Akronym for enheter Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 2.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 18 Dager siden
Ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger - ØK Godkjent 1.6 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 År siden
Ansettelsesråd ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Måneder siden
Ansettelsesrådet for administrative og tekniske stillinger IE Godkjent 3.2 Oddrun Husby 2 Måneder siden
Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger Godkjent 2.4 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Ansettelsesutvalg i Gjøvik Godkjent 1.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Ansettelsesutvalg ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Ansettelsesutvalg ved Fakultet for arkitektur og billedkunst Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Ansettelsesutvalg ved Fakultet for arkitektur og design Godkjent 3.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Ansettelsesutvalg ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.4 Øyvind Buljo 2 År siden
Ansettelsesutvalg ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 4.1 Bjarne Anders Lein 2 Måneder siden
Ansettelsesutvalg ved NV-fakultetet Godkjent 3.2 Per Henning 3 Måneder siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger - ØK Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 År siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IE Godkjent 24.9 Oddrun Husby 1 Måned siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Ansettelsesutvalget ved SU Godkjent 3.3 (Mindre endring) Sissel Sæther 1 Måned siden
Apply for disability pension Godkjent 2.5 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Apply for retirement Godkjent 2.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Måneder siden
Arbeidsflyt for Campusservice Godkjent 7.2 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 8 Måneder siden
Arbeidsflyt for Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Arbeidsmiljø og tilgjengelighet - ansattpris Godkjent 3.1 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 10 Måneder siden
Arbeidsmiljøundersøkelse Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 7 Måneder siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 34.0 (Mindre endring) Kristin Lysklett 5 Dager siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for medarbeidere Godkjent 3.9 (Mindre endring) Kristin Lysklett 12 Dager siden
Arbeidsmiljøutvalg Gjøvik Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Arbeidsmiljøutvalg Ålesund Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Check the register of voters Godkjent 3.0 Kristin Wergeland Brekke 1 År siden
Database for høyere utdanning - DBH Godkjent 1.6 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden
DBH Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
DBH Godkjent 1.2 (Mindre endring) Molly Strimbeck Bazilchuk 5 År siden
Dekanmøtet Godkjent 27.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 Måneder siden
Delegasjon Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 2 År siden
Delegasjonsreglement Godkjent 2.9 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 5 Måneder siden
Det nasjonale dekanmøte i medisin Godkjent 15.9 Kristina Jones 1 År siden
Det nasjonale dekanmøte innen medisin Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Digital politikk Godkjent 2.2 Ragnhild Gimse Storrø 8 Måneder siden
Doktorgradsutvalget ved IV Godkjent 1.7 (Mindre endring) Runa Nilssen 10 Måneder siden
Doktorgradsutvalget ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Elections at NV Godkjent 1.0 Pernille Feilberg 2 År siden
Executive Committee for Engineering Education Godkjent 1.4 Tore Hugubakken 3 År siden
Executive Committee for Teacher Education Godkjent 1.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Faglærermøter ved Institutt for bioteknologi Godkjent 14.5 Susanna Maarit Brynhildsen 1 År siden
Fakultetsforum Godkjent 1.3 Jorunn Wessel 2 Dager siden
Fakultetsstyret - fakultet for teknologi Godkjent 23.6 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 År siden
Fakultetsstyret - Handelshøyskolen i Trondheim Godkjent 1.0 Kari Støre Gullichsen 2 År siden
Fakultetsstyret IE Godkjent 12.6 Kai Torgeir Dragland 1 Måned siden
Fakultetsstyret IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Fakultetsstyret ved Handelshøyskolen Godkjent 26.2 Kari Støre Gullichsen 2 År siden
Fakultetsstyret ved HF Godkjent 4.8 Ann-Karin Bromstad 2 Måneder siden
Fakultetsstyret ved IV Godkjent 2.3 Sara Ylva Louise Edin 7 Måneder siden
Fakultetsstyret ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Fakultetsstyret ved NV-fakultetet Godkjent 8.5 Elin Cecilie Balstad 3 Dager siden
Fakultetsstyret ved SU Godkjent 6.8 (Mindre endring) Kjersti Strømme 2 Måneder siden
Fakultetsstyret ved ØK Godkjent 2.7 (Mindre endring) Nina Huse 4 Dager siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 8.4 Kristina Jones 8 Dager siden
Felles forskningsutvalg og Felles utdanningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helse Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Felles utdanningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 1.8 (Mindre endring) Hanne Smevik 1 År siden
Formidlingsutvalget ved Institutt for fysikk Godkjent 4.6 Irene Aspli 3 År siden
Forskningsformidling - ansattpris Godkjent 2.1 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 10 Måneder siden
Forskningskomitéen ved IV Godkjent 1.5 Sheila Aldariz 11 Måneder siden
Forskningskomitéen ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Forskningsutvalget Godkjent 4.8 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 29 Dager siden
Forskningsutvalget ved SU Godkjent 2.8 (Mindre endring) Kjersti Strømme 1 Måned siden
Forskningsutvalget ved SVT Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Forskningsutvalget ved ØK Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 År siden
Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene - FUL Godkjent 2.0 Hege Barreth Jacobsen 1 År siden
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen - FUI Godkjent 5.8 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 15 Dager siden
Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - FUS Godkjent 2.4 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 3 Måneder siden
Fremragende forskning og kunstnerisk virksomhet - ansattpris Godkjent 2.1 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 10 Måneder siden
Fusjon og reorganisering Godkjent 1.9 (Mindre endring) Jakobe Olea T. H. Juul 1 År siden
Fusjon og reorganisering - AD Godkjent 2.9 Åslaug Mostad 3 År siden
Fusjon og reorganisering - IV Godkjent 4.0 (Mindre endring) Jakobe Olea T. H. Juul 1 År siden