Sider med Tema Fakta og tall .

Status Revisjon Bruker  
Fakultetsstyret ved Handelshøyskolen Godkjent 26.2 Kari Støre Gullichsen 2 År siden
Fakultetsstyret ved HF Godkjent 4.8 Ann-Karin Bromstad 3 Måneder siden
Fakultetsstyret ved IV Godkjent 2.3 Sara Ylva Louise Edin 8 Måneder siden
Fakultetsstyret ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Fakultetsstyret ved NV-fakultetet Godkjent 8.5 Elin Cecilie Balstad 28 Dager siden
Fakultetsstyret ved SU Godkjent 6.8 (Mindre endring) Kjersti Strømme 3 Måneder siden
Fakultetsstyret ved ØK Godkjent 2.8 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 16 Dager siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 8.4 Kristina Jones 1 Måned siden
Felles forskningsutvalg og Felles utdanningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helse Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Felles utdanningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 1.8 (Mindre endring) Hanne Smevik 1 År siden
Formidlingsutvalget ved Institutt for fysikk Godkjent 4.6 Irene Aspli 3 År siden
Forskningsformidling - ansattpris Godkjent 2.1 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 10 Måneder siden
Forskningskomitéen ved IV Godkjent 1.5 Sheila Aldariz 11 Måneder siden
Forskningskomitéen ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Forskningsutvalget Godkjent 5.1 Carina Engstrøm Reinholtsen 15 Dager siden
Forskningsutvalget ved SU Godkjent 2.8 (Mindre endring) Kjersti Strømme 2 Måneder siden
Forskningsutvalget ved SVT Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Forskningsutvalget ved ØK Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 År siden
Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene - FUL Godkjent 2.0 Hege Barreth Jacobsen 1 År siden
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen - FUI Godkjent 5.9 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 21 Dager siden
Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - FUS Godkjent 2.4 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 4 Måneder siden
Fremragende forskning og kunstnerisk virksomhet - ansattpris Godkjent 2.1 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 10 Måneder siden
Fusjon og reorganisering Godkjent 1.9 (Mindre endring) Jakobe Olea T. H. Juul 1 År siden
Fusjon og reorganisering - AD Godkjent 2.9 Åslaug Mostad 3 År siden
Fusjon og reorganisering - IV Godkjent 4.0 (Mindre endring) Jakobe Olea T. H. Juul 1 År siden
Fusjon og reorganisering - SU Godkjent 3.2 Kjersti Strømme 2 År siden
Fusjon og reorganisering - SUV Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Følgeevaluering fusjon Godkjent 3.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Hvem kontakter jeg Godkjent 4.6 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
IE Strategy and Action Plan Godkjent 1.1 Nina Kotte 10 Måneder siden
Instituttledergruppen - INB - MH Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Instituttledergruppen ved Institutt for nevromedisin - INM - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Instituttledergruppen ved Institutt for nevromedisin - INM - MH Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Instituttledermøte ved ØK Godkjent 1.0 Kari Støre Gullichsen 2 År siden
Instituttledermøtet Det humanistiske fakultet - HF Godkjent 2.7 Cecilie Dibbern Lydersen 1 Måned siden
Instituttledermøtet Det humanistiske fakultet (HF) Godkjent 1.0 Andrea Hegdahl Tiltnes 2 Måneder siden
Instituttledermøtet SU-fakultetet Godkjent 2.3 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 3 Måneder siden
Instituttledermøtet ved ØK Godkjent 1.7 Kari Støre Gullichsen 8 Måneder siden
Instituttstyret - NTNU Handelshøyskolen Godkjent 1.1 Kari Støre Gullichsen 2 År siden
Instituttstyret ved IIF Godkjent 6.4 Dagrun Lorgen Jensen 2 Måneder siden
Instituttstyret ved NTNU Handelshøyskolen Godkjent 8.6 Randi Leikvold 8 Måneder siden
Internasjonalisering - ansattpris Godkjent 2.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 10 Måneder siden
Interne priser og utmerkelser til studenter Godkjent 1.8 (Mindre endring) Tone Kvenild 2 År siden
Interne priser til ansatte Godkjent 3.9 Kristin Wergeland Brekke 1 År siden
Jobbe til du er 70 år Godkjent 2.8 Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Klagenemnda Godkjent 8.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Måneder siden
Learning Environment Committee Godkjent 1.3 (Mindre endring) Mads Saurstrø 5 År siden
Ledelsesmodell ved ISM Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Ledere ved NTNU Godkjent 14.7 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 35.6 Kai Torgeir Dragland 15 Dager siden