Sider med Tema Lønn .

Status Revisjon Bruker  
Attestant for fastlønn - Rollebeskrivelse Godkjent 1.6 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Attestant variabel lønn og reiseregninger - rollebeskrivelse Godkjent 2.2 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Attestanter variabel lønn og reiseregninger Godkjent 14.7 Lise M. Konow Linnerud 4 Måneder siden
Back pay Godkjent 1.7 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Certificate of pay and tax deducted Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Etterbetaling Godkjent 2.3 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Feilutbetalt lønn Godkjent 2.7 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Feriepenger Godkjent 6.1 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Forskningsstipend Godkjent 4.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Gjenoppstartsstipend ved MH Godkjent 1.6 Bjarne Anders Lein 20 Dager siden
Gruppelivsforsikring Godkjent 1.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 5 År siden
Holiday pay Godkjent 2.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 8 Måneder siden
HR-portalen Godkjent 10.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Måneder siden
HR-rutiner ved IV Godkjent 40.4 Vivian Sekkenes 2 Dager siden
IE fakultet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
IE-fakultetet Godkjent 33.4 Therese Mjøen 1 Måned siden
Kontakt Serviceenheten ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Lønn - AA-register oversikt Godkjent 3.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 2 År siden
Lønn - Behandling av ELKOM-avtaler Godkjent 3.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Lønn - Behandling av skattepliktige ytelser Godkjent 5.4 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Lønn - Bekreftelse på utenlandsopphold Godkjent 4.2 Felix Seifert 1 Måned siden
Lønn - beregning av satser student og læringsassistenter Godkjent 4.7 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Lønn - feriepengeberegning Godkjent 2.7 Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Lønn - for lønnsmedarbeidere Godkjent 23.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Lønn - fri avis Godkjent 4.2 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Lønn - godtgjørelser - tillegg Godkjent 1.9 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Lønn - lover og instrukser Godkjent 8.3 Felix Seifert 2 Måneder siden
Lønn - ofte stilte spørsmål Godkjent 3.0 (Mindre endring) Mariana Bryk 8 Måneder siden
Lønn - pensjonspremie og gruppelivspremie Godkjent 5.7 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Lønn - registrering av lærings- og studentassistenter Godkjent 3.9 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Lønn - Selvstendig næringsdrivende - Retningslinjer Godkjent 12.5 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Lønn - tjenestetelefon og andre elektroniske kommunikasjonstjenester Godkjent 10.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Lønn læringsassistenter Godkjent 3.7 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Lønn til selvstendige næringsdrivende Godkjent 5.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Lønns- og trekkoppgave Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Lønnsforhandlinger Godkjent 2.0 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Lønnskjøringsplan - Lønn Godkjent 5.0 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Lønnspolitikk Godkjent 3.9 Bjarne Anders Lein 17 Dager siden
Lønnsposteringer - kjøreplan - Lønn Godkjent 24.6 Elin Merete Bjørgen 12 Dager siden
Lønnssamtale Godkjent 1.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 7 Måneder siden
Lønnsslipp Godkjent 3.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Lønnstabeller Godkjent 2.7 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Overtid Godkjent 7.0 (Mindre endring) Felix Seifert 2 Måneder siden
Paga Godkjent 3.6 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 1 År siden
Paga Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Salary - frequently asked questions Godkjent 1.7 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Salary negotiations Godkjent 1.9 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Skattetrekk Godkjent 3.8 (Mindre endring) Mads Saurstrø 2 År siden
Skjema - Økonomi Godkjent 61.4 Elin Merete Bjørgen 2 Dager siden
Taxes Godkjent 2.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden