Sider med Tema Eksamen .

Status Revisjon Bruker  
Description of grades for master thesis Godkjent 1.3 Lars Trovatten Grønflaten 8 Måneder siden
Digital eksamen Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Digital eksamen - eksamensark som skal skannes Godkjent 1.4 Miriam Nesbø 1 År siden
Digital eksamen - for eksterne sensorer Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Digital eksamen - for sensorer Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 1 År siden
Digital eksamen - ofte stilte spørsmål Godkjent 6.8 Vegard Fuglaas Andersen 2 Måneder siden
Digital eksamen - skanning som supplement - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.4 Miriam Nesbø 1 År siden
Digital eksamen for studenter Godkjent 17.6 Carina Engstrøm Reinholtsen 11 Dager siden
Digital eksamen på NV-fakultetet Godkjent 8.6 Per Henning 1 Måned siden
Digital exam Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Digital Exam - for External Examiners Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 1 År siden
Digital Exam - for External Graders Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Digital exam - scanning as a supplement - for academic staff Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Digital exam for students Godkjent 7.4 Carina Engstrøm Reinholtsen 11 Dager siden
Digital exam glossary - for employees Godkjent 1.1 Tora Benestad Ulstein 2 Måneder siden
Digital gruppeinnlevering - for administrativt ansatte Godkjent 2.4 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 3 Måneder siden
Digital hjemmeeksamen – for administrativt ansatte Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden Flytt til søppelkassen
Digital hjemmeeksamen - for studenter Godkjent 6.4 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 5 Måneder siden
Digital hjemmeeksamen – for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden Flytt til søppelkassen
Digital home exam - for academic staff Godkjent 1.1 Marian Førde 1 År siden