Sider med Tema Fakta og tall .

Status Revisjon Bruker  
Lokalt samarbeidsutvalg -LOSAM- ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Instituttledergruppen ved Institutt for nevromedisin - INM - MH Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Elections at NV Godkjent 1.0 Pernille Feilberg 2 År siden
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring ved IDI Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 2 År siden
Utdanningskomiteen ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Forskningskomitéen ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Ledergruppen ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Råd og utvalg ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie Godkjent 10.8 Marianne Utne Nilsen 2 År siden
Organisasjons- og budsjettkomiteen ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Ledermøter ved PLU Godkjent 2.0 Tore Hugubakken 2 År siden
Møteverktøy Godkjent 3.2 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 2 År siden
Ledergruppen ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin - IKM Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Akronym for enheter Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Tematiske satsingsområder Godkjent 4.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 År siden
Instituttledergruppen - INB - MH Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Programme Councils at the Faculty of Medicine - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Interne priser og utmerkelser til studenter Godkjent 1.8 (Mindre endring) Tone Kvenild 2 År siden
Organisasjonskart ISM Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Møtereferat ved IFY Godkjent 15.7 Jon Andreas Støvneng 2 År siden
Tilsettingsutvalget ved SU Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 2 År siden
Studieprogramråd for datateknologi og informasjonsvitenskap Godkjent 1.0 Therese Mjøen 2 År siden
Studieprogramråd for kommunikasjonsteknologi Godkjent 1.0 Therese Mjøen 2 År siden
Studieprogramråd for bachelor informatikk Godkjent 1.0 Therese Mjøen 2 År siden
Studieprogramråd for kommunikasjonsteknologi og informasjonssikkerhet Godkjent 1.0 Therese Mjøen 2 År siden
Styre råd og utvalg ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Instituttledermøte ved ØK Godkjent 1.0 Kari Støre Gullichsen 2 År siden
Vitenskapsmuseet - Internt fagråd for formidling Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Vitenskapsmuseet – Fagråd for utstillinger og arrangement Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden Flytt til søppelkassen
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger Godkjent 2.4 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Råd og utvalg - Handelshøyskolen i Trondheim Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Fusjon og reorganisering - IV Godkjent 4.0 (Mindre endring) Jakobe Olea T. H. Juul 1 År siden
Fusjon og reorganisering Godkjent 1.9 (Mindre endring) Jakobe Olea T. H. Juul 1 År siden
Råd og utvalg i Fellesadministrasjonen Godkjent 1.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Tilsettingsråd ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 1 År siden
Faglærermøter ved Institutt for bioteknologi Godkjent 14.5 Susanna Maarit Brynhildsen 1 År siden
Sjekk manntall Godkjent 3.9 Kristin Wergeland Brekke 1 År siden
Check the register of voters Godkjent 3.0 Kristin Wergeland Brekke 1 År siden
Råd og utvalg ved Fakultet for økonomi Godkjent 2.0 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 År siden
Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger - ØK Godkjent 1.0 Kari Støre Gullichsen 1 År siden
Tilsettingsråd for Fakultet for økonomi Godkjent 1.0 Kari Støre Gullichsen 1 År siden
Ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger - ØK Godkjent 1.6 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 År siden
Felles utdanningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 1.8 (Mindre endring) Hanne Smevik 1 År siden
NTNUs enheter på nynorsk Godkjent 1.0 Tone Kvenild 1 År siden
NTNUs einingar på nynorsk Godkjent 2.5 (Mindre endring) Tone Kvenild 1 År siden
Råd og utvalg ved NV-fakultetet Godkjent 1.5 Pernille Feilberg 1 År siden
Tilsettingsrådet for administrative og tekniske stillinger IE Godkjent 1.0 Nina Kotte 1 År siden
Jobbe til du er 70 år Godkjent 2.8 Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Work until you are 70 Godkjent 2.0 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Pension while abroad Godkjent 1.4 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Apply for disability pension Godkjent 2.5 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Søk om uførepensjon Godkjent 2.5 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Pensjon i utlandet Godkjent 2.1 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
LOSAM i Ålesund Godkjent 2.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Samlokalisering Godkjent 5.8 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Forskningsutvalget ved ØK Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 År siden
Studieprogramråd for telematikk Godkjent 1.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Programme council Godkjent 1.3 Tanja Mathiesen 1 År siden
Møteverktøy - for koordinator Godkjent 2.8 (Mindre endring) Richard Wærp 1 År siden
Valg ved NV Godkjent 14.1 Pernille Feilberg 1 År siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Institutt for naturhistorie Godkjent 5.5 Roger Skjelbakken 1 År siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger - ØK Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 År siden
University Research Committee Godkjent 1.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden
Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene - FUL Godkjent 2.0 Hege Barreth Jacobsen 1 År siden
Det nasjonale dekanmøte i medisin Godkjent 15.9 Kristina Jones 1 År siden
Vitenskapsmuseets referater Godkjent 18.5 Renate Kvernberg 1 År siden
Interne priser til ansatte Godkjent 3.9 Kristin Wergeland Brekke 1 År siden
Hvem kontakter jeg Godkjent 4.6 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Samlokalisering - ØK Godkjent 6.6 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 11 Måneder siden
Forskningskomitéen ved IV Godkjent 1.5 Sheila Aldariz 11 Måneder siden
Doktorgradsutvalget ved IV Godkjent 1.7 (Mindre endring) Runa Nilssen 11 Måneder siden
Råd og utvalg i Ålesund Godkjent 2.5 Linda Mentzoni Granmo 11 Måneder siden
Ledergruppen ved Institutt for klinisk og molekylær medisin - IKOM Godkjent 7.1 Irene Aspli 11 Måneder siden
Styret ved Institutt for fysikk Godkjent 7.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden