Sider med Tema Fakta og tall .

Status Revisjon Bruker  
Universitetsavisa Godkjent 2.0 Christine Anne Sætre 6 År siden
Learning Environment Committee Godkjent 1.3 (Mindre endring) Mads Saurstrø 5 År siden
DBH Godkjent 1.2 (Mindre endring) Molly Strimbeck Bazilchuk 5 År siden
Studieledelse Godkjent 1.4 Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 4 År siden
Strategier for NTNU Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Tilsettingsråd i Gjøvik Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 4 År siden
Tilsettingsråd i Ålesund Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 4 År siden
Ansettelsesutvalg i Gjøvik Godkjent 1.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 4 År siden
Råd og utvalg - NTNU Handelshøyskolen Godkjent 7.3 Kari Støre Gullichsen 2 År siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin Godkjent 1.0 Kristina Jones 4 År siden
LOSAM for utdanning 2011-2014 Godkjent 1.0 Unni Merete Salminen 4 År siden
Ansettelsesrådet ved SU Godkjent 3.4 Kjersti Strømme 15 Dager siden
LOSAM - fakultet for teknologi Godkjent 1.3 Sølvi Seljeflot 3 År siden
DBH Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Utdanningskvalitet - ansattpris Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Fusjon og reorganisering - SUV Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Formidlingsutvalget ved Institutt for fysikk Godkjent 4.6 Irene Aspli 3 År siden
Ledermøtet IFY Godkjent 18.9 Irene Aspli 3 År siden
Database for høyere utdanning - DBH Godkjent 1.6 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden
Executive Committee for Engineering Education Godkjent 1.4 Tore Hugubakken 3 År siden
Fusjon og reorganisering - AD Godkjent 2.9 Åslaug Mostad 3 År siden
Læringsmiljøutvalget Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Felles forskningsutvalg og Felles utdanningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helse Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Fakultetsstyret - fakultet for teknologi Godkjent 23.6 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden
Det nasjonale dekanmøte innen medisin Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Studieprogramråd ved Det medisinske fakultet - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Arbeidsflyt for Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden
Ledergruppen ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Fakultetsstyret IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Styre råd og utvalg ved Det medisinske fakultet - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Ansettelsesutvalg ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Postmottak og dokumentsenter Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Seksjon for naturhistorie Godkjent 1.0 Tove Eivindsen 3 År siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Seksjon for arkeologi og kulturhistorie Godkjent 1.0 Tove Eivindsen 3 År siden
Ansettelsesutvalg ved Fakultet for arkitektur og billedkunst Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Råd og utvalg ved AB-fakultetet Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Tilsettingsråd ved Fakultet for arkitektur og billedkunst Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Lokalt samarbeidsutvalg -LOSAM- ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Studieprogramråd - NT Godkjent 1.0 Per Henning 3 År siden
Tilbake Fakultetsstyret IE Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Ansettelsesutvalg ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 3 År siden
Ansettelsesutvalg ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.4 Øyvind Buljo 3 År siden
Valg ved NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Fakultetsstyret ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Studieutvalget ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Strategidokumenter IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Utvalg og råd ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Tilsettingsrådet for administrative og tekniske stillinger IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Doktorgradsutvalget ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Tilsettingsråd ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Tilbake Tilsettingsråd ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Instituttledergruppen ved Institutt for nevromedisin - INM - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
LOSAM for utdanning 2011-2015 Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
NTNUs styre Godkjent 1.4 Tore Hugubakken 2 År siden
Arbeidsmiljøutvalg Gjøvik Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Arbeidsmiljøutvalg Ålesund Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Fusjon og reorganisering - SU Godkjent 3.2 Kjersti Strømme 2 År siden
Valg ved Det humanistiske fakultet Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Ledelsesmodell ved ISM Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Lokalisering Godkjent 1.0 Tone Kvenild 2 År siden
Råd og utvalg ved SVT-fakultetet Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Forskningsutvalget ved SVT Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Utdanningsutvalget ved SVT Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Tilsettingsutvalget ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Tilsettingsråd ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Fakultetsstyret - Handelshøyskolen i Trondheim Godkjent 1.0 Kari Støre Gullichsen 2 År siden
Delegasjon Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 2 År siden
Vitenskapsmuseets organisering Godkjent 3.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Instituttstyret - NTNU Handelshøyskolen Godkjent 1.1 Kari Støre Gullichsen 2 År siden
Fakultetsstyret ved Handelshøyskolen Godkjent 26.2 Kari Støre Gullichsen 2 År siden
Utvalg og råd ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Ledergruppen ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden