Sider med Tema Eksamen .

Status Revisjon Bruker  
Karakterbeskrivelser for teknologiske fag Godkjent 5.3 Christine Anne Sætre 5 År siden
Grading scale using percentage points Godkjent 1.7 Elin Merete Bjørgen 4 År siden
Karakterskalaen Godkjent 6.4 Elin Merete Bjørgen 3 År siden
Grading scale Godkjent 1.6 Elin Merete Bjørgen 3 År siden
Exam – number of resits Godkjent 1.0 Sindre Bjørnar Aasheim Norås 3 År siden Flytt til søppelkassen
Deadline for announcement of grades Godkjent 1.9 (Mindre endring) Sindre Bjørnar Aasheim Norås 3 År siden
Quality assurance of examination question papers Godkjent 1.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 3 År siden
Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap - IDI Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 3 År siden
Karakterbeskrivelser for samfunnsvitenskapelige fag Godkjent 2.5 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 3 År siden
Karakterutskrift - nå med karakterfordeling Godkjent 2.0 Elin Merete Bjørgen 3 År siden
Eksamensplaner - Ålesund Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Order compendium Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Instructions to invigilators Godkjent 1.7 Elin Merete Bjørgen 3 År siden
Digital hjemmeeksamen – for administrativt ansatte Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden Flytt til søppelkassen
Digital hjemmeeksamen – for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden Flytt til søppelkassen
Eksamensplaner - Gjøvik Godkjent 4.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Examination plan Gjøvik Godkjent 1.9 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Administrasjon av eksamen på medisinstudiet Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Student ved IE Godkjent 4.2 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Eksamen - Ålesund Godkjent 30.5 Rigmor Eik 2 År siden
Datateknologi og informatikk ved IDI Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 2 År siden
Specialization Information Systems Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 2 År siden
Forsidemal eksamen Godkjent 3.4 Elin Merete Bjørgen 2 År siden
Cover page template for examinations Godkjent 2.8 Elin Merete Bjørgen 2 År siden
Written examination off campus Godkjent 2.2 Marte Helene Foss 2 År siden
Skriftlig dagseksamen utenfor campus Godkjent 2.7 (Mindre endring) Marte Helene Foss 2 År siden
Retningslinjer for eksamen på medisinstudiet - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Prosentvurderingsmetoden Godkjent 2.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Digital eksamen Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Language in examination question papers Godkjent 1.6 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 1 År siden
Digital school exam - use of sheets for scanning Godkjent 1.1 Marian Førde 1 År siden
Digital home exam - for academic staff Godkjent 1.1 Marian Førde 1 År siden
Faglærers oppmøte under eksamen Godkjent 2.0 Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Presence of teaching staff during exams Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Digital exam Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Blackboard - Conversion of file formats for multiple choice questions Godkjent 1.9 (Mindre endring) Lasse Georg Tønnessen 1 År siden
Gjentak av bestått eksamen Godkjent 2.8 (Mindre endring) Anette Lindi 3 Måneder siden
Retaking a passed exam Godkjent 1.9 Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Utdanningspermisjon Godkjent 2.2 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Study leave Godkjent 1.9 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Eksamenslokale - Sluppenveien 14 Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Exam location - Sluppenveien 14 Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Digital Exam - for External Examiners Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 1 År siden
Digital eksamen - for sensorer Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 1 År siden
Plagiarism control at NTNU Godkjent 2.4 Berit Danielsen 1 År siden
Transcript of records Godkjent 3.2 (Mindre endring) Anette Knutsen 1 År siden
Exam tips Godkjent 2.5 Cecilie Christensen Baar 1 År siden
Eksamensrammeverk ved medisinstudiet Godkjent 2.0 Kristina Jones 1 År siden
Digital eksamen - for eksterne sensorer Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 12 Måneder siden
Digital Exam - for External Graders Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 12 Måneder siden
Portfolio assessment in Inspera Assessment - for academic staff Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 12 Måneder siden
Tilbud for deg med Aspergers syndrom Godkjent 5.3 Reidar Angell Hansen 11 Måneder siden
Synshemming Godkjent 8.2 Reidar Angell Hansen 11 Måneder siden
Ofte stilte spørsmål om digital skoleeksamen - for studenter Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 11 Måneder siden
Digital registration of grades - for academic staff Godkjent 1.4 Miriam Nesbø 11 Måneder siden
Access to Inspera Assessment - for employees and graders Godkjent 1.1 Miriam Nesbø 11 Måneder siden
Plagieringskontroll ved NTNU Godkjent 3.2 Berit Danielsen 11 Måneder siden
Use of appendix in question sets in Inspera Assessment - for academic staff Godkjent 1.1 Miriam Nesbø 11 Måneder siden
Digital eksamen - eksamensark som skal skannes Godkjent 1.4 Miriam Nesbø 11 Måneder siden
Digital exam - scanning as a supplement - for academic staff Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 11 Måneder siden
FAQ - digital home exam - for students Godkjent 1.3 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 11 Måneder siden
Grading in Inspera Assessment - for employees and graders Godkjent 1.4 Miriam Nesbø 11 Måneder siden
Digital eksamen - skanning som supplement - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.4 Miriam Nesbø 11 Måneder siden
FAQ - Digital school exam - for students Godkjent 1.3 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 11 Måneder siden
Karakterbeskrivelser for humanistiske fag Godkjent 4.5 Åshild Berg-Tesdal 10 Måneder siden
Diplomas and transcripts Godkjent 5.7 Christine Anne Sætre 9 Måneder siden
Spørsmål og svar om digital skoleeksamen - for studenter Godkjent 1.5 Aleksander Eikeland 9 Måneder siden
Specialization Information Systems – MSINFOSYST Godkjent 5.3 Unni Kringtrø Eide 9 Måneder siden Flytt til søppelkassen
Gamle eksamensoppgaver Godkjent 4.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Plagiarism control - Using the Urkund web-inbox Godkjent 2.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Re-sit examination Godkjent 6.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Log in to Inspera Assessment - for employees and graders Godkjent 2.7 Aleksander Eikeland 9 Måneder siden
Exam rules Godkjent 2.5 Anette Knutsen 9 Måneder siden
Regler for eksamen Godkjent 3.4 Anette Knutsen 9 Måneder siden
Datateknologi og informatikk – IDI Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 8 Måneder siden Flytt til søppelkassen