Sider med Tema Eksamen .

Status Revisjon Bruker  
Karakterbeskrivelser for teknologiske fag Godkjent 5.3 Christine Anne Sætre 5 År siden
Grading scale using percentage points Godkjent 1.7 Elin Merete Bjørgen 4 År siden
Karakterskalaen Godkjent 6.4 Elin Merete Bjørgen 3 År siden
Grading scale Godkjent 1.6 Elin Merete Bjørgen 3 År siden
Exam – number of resits Godkjent 1.0 Sindre Bjørnar Aasheim Norås 3 År siden Flytt til søppelkassen
Deadline for announcement of grades Godkjent 1.9 (Mindre endring) Sindre Bjørnar Aasheim Norås 3 År siden
Kvalitetssikre eksamensoppgave Godkjent 1.9 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 3 År siden
Quality assurance of examination question papers Godkjent 1.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 3 År siden
Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap - IDI Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 3 År siden
Karakterbeskrivelser for samfunnsvitenskapelige fag Godkjent 2.5 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 3 År siden
Karakterutskrift - nå med karakterfordeling Godkjent 2.0 Elin Merete Bjørgen 3 År siden
Eksamensplaner - Ålesund Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Order compendium Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Instructions to invigilators Godkjent 1.7 Elin Merete Bjørgen 3 År siden
Eksamensinspektørenes oppgaver Godkjent 2.7 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden
Digital hjemmeeksamen – for administrativt ansatte Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden Flytt til søppelkassen
Digital hjemmeeksamen – for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden Flytt til søppelkassen
Eksamensplaner - Gjøvik Godkjent 4.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Examination plan Gjøvik Godkjent 1.9 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Administrasjon av eksamen på medisinstudiet Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden