Sider med Tema Organisasjonen .

Status Revisjon Bruker  
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 5.6 Lars Trovatten Grønflaten 2 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 13.2 Lars Trovatten Grønflaten 2 Dager siden
Datagrunnlag - HUMSAM Godkjent 4.4 Jo Esten Hafsmo 2 Dager siden
Læringsmiljøutvalget - LMU Godkjent 13.7 Anne Sølberg Ellingsen 2 Dager siden
Ansettelsesrådet for administrative og tekniske stillinger IE Godkjent 3.3 Oddrun Husby 3 Dager siden
Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Ålesund Godkjent 2.8 Ann-Kristin Haram Maridal 3 Dager siden
Utdanningsutvalget ved ØK Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 4 Dager siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 14.9 Ann-Karin Bromstad 5 Dager siden
Sentralt samarbeidsutvalg - SESAM Godkjent 14.1 Rune Haugen 5 Dager siden
Fakultetsstyret ved HF Godkjent 4.9 Ann-Karin Bromstad 5 Dager siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 19.2 Harald Lenschow 6 Dager siden
Datagrunnlag – HUMSAM Godkjent 1.0 Kjersti Strømme 6 Dager siden Flytt til søppelkassen
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 6.8 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 6 Dager siden
LOSAM for SU Godkjent 9.1 (Mindre endring) Sissel Sæther 6 Dager siden
Management at NTNU Godkjent 7.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 6 Dager siden
Ledere ved NTNU Godkjent 15.0 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 6 Dager siden
Rektoratmøtet Godkjent 2.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 6 Dager siden
Fakultetsstyret ved IV Godkjent 2.4 Sara Ylva Louise Edin 9 Dager siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 8.9 Mai Hege Stokke 10 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.5 Carina Engstrøm Reinholtsen 11 Dager siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 34.9 (Mindre endring) Kristin Lysklett 11 Dager siden
Dekanmøtet Godkjent 27.5 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 11 Dager siden
Work Environment Survey - for managers Godkjent 1.9 Kristin Wergeland Brekke 11 Dager siden
Klagenemnda Godkjent 9.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 12 Dager siden
NTNU og SINTEF - felles ledermøter Godkjent 2.5 Jakobe Olea T. H. Juul 12 Dager siden
Fakultetsforum Godkjent 1.7 Anette Knutsen 13 Dager siden
Utdanningsutvalget - UU Godkjent 5.8 (Mindre endring) Marit Svendsen 13 Dager siden
Vitenskapsmuseet - Fagråd for utstillinger og arrangement Godkjent 12.2 Morten Sylvester 13 Dager siden
Ledergruppen ved NV-fakultetet Godkjent 4.2 Elin Cecilie Balstad 16 Dager siden
Tilsettingsrådet ved SU Godkjent 1.0 Kjersti Strømme 16 Dager siden
Ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 3.0 (Mindre endring) Kjersti Strømme 16 Dager siden
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen - FUI Godkjent 6.2 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 17 Dager siden
Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik Godkjent 5.8 Lise M. Konow Linnerud 17 Dager siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.3 Sølvi Seljeflot 18 Dager siden
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 8.7 Chris Helen Kvendseth Solvoll 20 Dager siden
Fakultetsstyret ved SU Godkjent 7.0 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 23 Dager siden
Utredninger og høringer om etter- og videreutdanning Godkjent 5.5 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.5 May Karin Dyrendahl 1 Måned siden
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring – IDI Godkjent 8.2 Ann-Kristin Strømseng 1 Måned siden Flytt til søppelkassen
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IE Godkjent 25.1 Oddrun Husby 1 Måned siden
Forskningsutvalget Godkjent 5.4 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Studieprogramråd for elektronisk systemdesign og innovasjon Godkjent 4.8 Erik Wessel-Berg 1 Måned siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.9 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Vitenskapsmuseet - Museumsstyret Godkjent 5.7 Geir Furhovden 1 Måned siden
Samlokalisering IDI Godkjent 8.2 Jan Håvard Ryen 1 Måned siden
Studieprogramråd for forkurs Godkjent 21.7 Pål Risan 1 Måned siden
Studieprogramråd ved IV-fakultetet Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 1 Måned siden
Studieprogramråd for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Godkjent 5.6 (Mindre endring) Frank Alexander Kræmer 1 Måned siden
NTNUs kontor i Oslo Godkjent 5.6 Ingrun Furuhaug 1 Måned siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 35.6 Kai Torgeir Dragland 2 Måneder siden