Sider med Tema Organisasjonen .

Status Revisjon Bruker  
Utredninger og høringer om etter- og videreutdanning Godkjent 5.4 Lise Trondsen Sagdahl 28 Dager siden
Fakultetsstyret ved SU Godkjent 6.8 (Mindre endring) Kjersti Strømme 1 Måned siden
Studieprogramråd for elektronisk systemdesign og innovasjon Godkjent 4.7 Vegard Rønning 1 Måned siden
Fakultetsstyret ved HF Godkjent 4.8 Ann-Karin Bromstad 1 Måned siden
Klagenemnda Godkjent 8.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Tilsettingsråd ved Fakultet for arkitektur og design Godkjent 3.4 Kathinka Brødreskift Høyden 1 Måned siden
Råd og utvalg ved EPT Godkjent 3.7 (Mindre endring) Maren Agdestein 1 Måned siden
Vitenskapsmuseet - Museumsstyret Godkjent 5.5 Geir Furhovden 1 Måned siden
NTNUs kontor i Oslo Godkjent 5.1 Ingrun Furuhaug 1 Måned siden
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 4.1 Bjarne Anders Lein 1 Måned siden
Tilsettingsrådet ved SU Godkjent 3.2 Pia Karoline Farstad Eriksen 1 Måned siden
Utdanningsutvalget ved SU Godkjent 2.9 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 1 Måned siden
Instituttledermøtet SU-fakultetet Godkjent 2.3 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 1 Måned siden
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring – IDI Godkjent 8.1 (Mindre endring) Unni Kringtrø Eide 1 Måned siden Flytt til søppelkassen
Styringsreglement Godkjent 5.9 Jorunn Wessel 1 Måned siden
Prosjektstyre - campusutvikling Godkjent 4.5 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Dekanmøtet Godkjent 27.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Rektoratmøtet Godkjent 2.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Ansettelsesrådet for administrative og tekniske stillinger IE Godkjent 3.2 Oddrun Husby 1 Måned siden
Studiekvalitetsutvalget ved NTNU i Gjøvik Godkjent 3.3 (Mindre endring) Maria Lillemoen 1 Måned siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.1 (Mindre endring) Hanne Strypet 2 Måneder siden
Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - FUS Godkjent 2.4 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 2 Måneder siden
Ansettelsesutvalg ved NV-fakultetet Godkjent 3.2 Per Henning 2 Måneder siden
University Education Committee Godkjent 1.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Fakultetsforum Godkjent 1.1 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 2 Måneder siden
Executive Committee for Teacher Education Godkjent 1.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 2.8 Renate Lillian Johansen 2 Måneder siden
Fakultetsstyret ved ØK Godkjent 2.6 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 3 Måneder siden
Organisasjonskart og ledelsesmodell ISM Godkjent 7.1 (Mindre endring) Hanne Strypet 3 Måneder siden
Utvalg for likestilling og mangfold Godkjent 3.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Måneder siden
Apply for retirement Godkjent 2.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Måneder siden
Valg ved HF Godkjent 10.1 Ann-Karin Bromstad 4 Måneder siden
Delegasjonsreglement Godkjent 2.9 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 4 Måneder siden
Utdanningsutvalget ved ØK Godkjent 1.8 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 4 Måneder siden
Tilsettingsråd for Fellesadministrasjonen Godkjent 1.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Måneder siden
Ansettelsesråd ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Måneder siden
Utdanningskomiteen ved IV Godkjent 2.4 Sara Ylva Louise Edin 5 Måneder siden
Råd og utvalg ved IV Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 5 Måneder siden
Organisasjons- og budsjettkomiteen ved IV Godkjent 1.7 Sara Ylva Louise Edin 5 Måneder siden
Work Environment Survey Godkjent 9.0 Cecilie Dibbern Lydersen 5 Måneder siden
Ledergruppen ved IV Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 5 Måneder siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 7.8 Kristina Jones 5 Måneder siden
Arbeidsmiljøundersøkelse Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 6 Måneder siden
Råd og utvalg ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 9.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
Instituttledermøtet ved ØK Godkjent 1.7 Kari Støre Gullichsen 6 Måneder siden
Instituttstyret ved NTNU Handelshøyskolen Godkjent 8.6 Randi Leikvold 6 Måneder siden
Ansettelsesutvalg ved Fakultet for arkitektur og design Godkjent 3.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
Utvalg og råd ved IE Godkjent 6.4 Kai Torgeir Dragland 6 Måneder siden
Fakultetsstyret ved IV Godkjent 2.3 Sara Ylva Louise Edin 6 Måneder siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.4 Kristina Jones 6 Måneder siden