Sider med Tema Organisasjonen .

Status Revisjon Bruker  
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.2 Hanne Strypet 2 Timer siden
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen - FUI Godkjent 5.9 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 2 Timer siden
Studieprogramråd ved IV-fakultetet Godkjent 1.7 Sara Ylva Louise Edin 1 Dag siden
Utdanningsutvalget ved IV Godkjent 3.1 Sara Ylva Louise Edin 1 Dag siden
Utdanningskomiteen ved IV Godkjent 1.0 Sara Ylva Louise Edin 1 Dag siden
LOSAM for SU Godkjent 8.7 (Mindre endring) Sissel Sæther 2 Dager siden
Utvalg for likestilling og mangfold Godkjent 3.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Dager siden
Programme council - MCT Godkjent 1.7 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 4 Dager siden
Samlokalisering IDI Godkjent 7.8 Jan Håvard Ryen 5 Dager siden
Vitenskapsmuseet - Museumsstyret Godkjent 5.6 Geir Furhovden 5 Dager siden
Fakultetsforum Godkjent 1.3 Jorunn Wessel 6 Dager siden
Fakultetsstyret ved NV-fakultetet Godkjent 8.5 Elin Cecilie Balstad 6 Dager siden
Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik Godkjent 5.7 Lise M. Konow Linnerud 6 Dager siden
Vitenskapsmuseet - Fagråd for utstillinger og arrangement Godkjent 12.1 Morten Sylvester 7 Dager siden
Fakultetsstyret ved ØK Godkjent 2.7 (Mindre endring) Nina Huse 7 Dager siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 34.0 (Mindre endring) Kristin Lysklett 8 Dager siden
Sentralt samarbeidsutvalg - SESAM Godkjent 13.4 Rune Haugen 9 Dager siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 8.4 Kristina Jones 12 Dager siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 14.3 Ann-Karin Bromstad 14 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 12.6 Ivar Skjåk Nordrum 14 Dager siden