Sider med Tema Fakta og tall .

Status Revisjon Bruker  
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 12.8 Lars Trovatten Grønflaten 1 Dag siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.2 Peder Kristian Brenne 3 Dager siden
Dekanmøtet Godkjent 27.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 3 Dager siden
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 6.7 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 4 Dager siden
Studieprogramråd ved IV-fakultetet Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 4 Dager siden
Studieprogramråd for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Godkjent 5.6 (Mindre endring) Frank Alexander Kræmer 5 Dager siden
Sentralt samarbeidsutvalg - SESAM Godkjent 13.6 Rune Haugen 6 Dager siden
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 5.5 Lars Trovatten Grønflaten 9 Dager siden
NTNUs kontor i Oslo Godkjent 5.6 Ingrun Furuhaug 9 Dager siden
Forskningsutvalget Godkjent 5.1 Carina Engstrøm Reinholtsen 11 Dager siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 35.6 Kai Torgeir Dragland 12 Dager siden
Fakultetsstyret IE Godkjent 12.7 Kai Torgeir Dragland 12 Dager siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 14.4 Ann-Karin Bromstad 13 Dager siden
Studieprogramråd for bachelor i informatikk Godkjent 6.0 Vegard Rønning 13 Dager siden
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag, elektro Godkjent 5.9 Vegard Rønning 13 Dager siden
Fakultetsstyret ved ØK Godkjent 2.8 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 13 Dager siden
Management regulations Godkjent 2.6 Brynjar Fredus Svarva 17 Dager siden
Regulations on delegation Godkjent 1.7 Brynjar Fredus Svarva 17 Dager siden
Råd og utvalg i Gjøvik Godkjent 2.9 Lise M. Konow Linnerud 18 Dager siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.2 Hanne Strypet 18 Dager siden
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen - FUI Godkjent 5.9 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 18 Dager siden
Utdanningsutvalget ved IV Godkjent 3.1 Sara Ylva Louise Edin 19 Dager siden
Utdanningskomiteen ved IV Godkjent 1.0 Sara Ylva Louise Edin 19 Dager siden
LOSAM for SU Godkjent 8.7 (Mindre endring) Sissel Sæther 20 Dager siden
Utvalg for likestilling og mangfold Godkjent 3.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 20 Dager siden
Programme council - MCT Godkjent 1.7 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 22 Dager siden
Samlokalisering IDI Godkjent 7.8 Jan Håvard Ryen 23 Dager siden
Vitenskapsmuseet - Museumsstyret Godkjent 5.6 Geir Furhovden 23 Dager siden
Fakultetsforum Godkjent 1.3 Jorunn Wessel 24 Dager siden
Fakultetsstyret ved NV-fakultetet Godkjent 8.5 Elin Cecilie Balstad 24 Dager siden
Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik Godkjent 5.7 Lise M. Konow Linnerud 25 Dager siden
Vitenskapsmuseet - Fagråd for utstillinger og arrangement Godkjent 12.1 Morten Sylvester 25 Dager siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 34.0 (Mindre endring) Kristin Lysklett 26 Dager siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 8.4 Kristina Jones 1 Måned siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for medarbeidere Godkjent 3.9 (Mindre endring) Kristin Lysklett 1 Måned siden
Ledergruppen ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap – INB Godkjent 6.5 Kim Sørenssen 1 Måned siden Flytt til søppelkassen
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 18.5 Harald Lenschow 1 Måned siden
Studiekvalitetsutvalget ved NTNU i Gjøvik Godkjent 3.4 (Mindre endring) Karen Marie Øvern 1 Måned siden
Ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 2.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Instituttledermøtet Det humanistiske fakultet - HF Godkjent 2.7 Cecilie Dibbern Lydersen 1 Måned siden
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 8.4 Vegard Rønning 1 Måned siden
Ledere ved NTNU Godkjent 14.7 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 Måned siden
Utdanningsutvalget - UU Godkjent 5.5 Marit Svendsen 1 Måned siden
Work Environment Survey - for managers Godkjent 1.8 Kristin Wergeland Brekke 1 Måned siden
Work Environment Survey - for employees Godkjent 1.6 Kristin Wergeland Brekke 1 Måned siden
Læringsmiljøutvalget - LMU Godkjent 13.0 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 Måned siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IE Godkjent 24.9 Oddrun Husby 1 Måned siden
NTNU og SINTEF - felles ledermøter Godkjent 2.4 Jakobe Olea T. H. Juul 1 Måned siden
Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen Godkjent 2.5 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 1 Måned siden
Studieutvalget ved IE Godkjent 8.6 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieprogramråd for forkurs Godkjent 21.3 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Ansettelsesutvalget ved SU Godkjent 3.3 (Mindre endring) Sissel Sæther 2 Måneder siden
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag, data Godkjent 4.7 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieprogramråd for realfagsstudier i matematiske fag Godkjent 3.8 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieprogramråd for kybernetikk og robotikk Godkjent 3.0 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieprogramråd for energi og miljø Godkjent 5.2 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieprogramråd for Datateknologi og informatikk (master) Godkjent 5.7 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Ledergruppen ved NV-fakultetet Godkjent 4.1 Pernille Feilberg 2 Måneder siden
Management at NTNU Godkjent 7.1 (Mindre endring) Pernille Feilberg 2 Måneder siden
Lokalt samarbeidsutvalg - LOSAM - ved IE Godkjent 8.8 Anne Kristin Bratseth 2 Måneder siden
Råd og utvalg ved AD-fakultetet Godkjent 3.7 Kathinka Brødreskift Høyden 2 Måneder siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.2 Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Politikk for utvikling av studieportefølje Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Ålesund Godkjent 2.7 Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Lokalt arbeidsmiljøutvalg Ålesund Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Forskningsutvalget ved SU Godkjent 2.8 (Mindre endring) Kjersti Strømme 2 Måneder siden
Instituttstyret ved IIF Godkjent 6.4 Dagrun Lorgen Jensen 2 Måneder siden
Lokalt arbeidsmiljøutvalg Gjøvik Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Instituttledermøtet Det humanistiske fakultet (HF) Godkjent 1.0 Andrea Hegdahl Tiltnes 2 Måneder siden
Utredninger og høringer om etter- og videreutdanning Godkjent 5.4 Lise Trondsen Sagdahl 2 Måneder siden
Fakultetsstyret ved SU Godkjent 6.8 (Mindre endring) Kjersti Strømme 2 Måneder siden
Studieprogramråd for elektronisk systemdesign og innovasjon Godkjent 4.7 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Fakultetsstyret ved HF Godkjent 4.8 Ann-Karin Bromstad 3 Måneder siden
Klagenemnda Godkjent 8.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Måneder siden