Sider med Tema Fakta og tall .

Status Revisjon Bruker  
Datagrunnlag - HUMSAM Godkjent 4.2 Jo Esten Hafsmo 1 Time siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 13.1 Lars Trovatten Grønflaten 2 Timer siden
Ansettelsesrådet for administrative og tekniske stillinger IE Godkjent 3.3 Oddrun Husby 6 Timer siden
Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Ålesund Godkjent 2.8 Ann-Kristin Haram Maridal 7 Timer siden
Utdanningsutvalget ved ØK Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 Dag siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 14.9 Ann-Karin Bromstad 2 Dager siden
Sentralt samarbeidsutvalg - SESAM Godkjent 14.1 Rune Haugen 2 Dager siden
Fakultetsstyret ved HF Godkjent 4.9 Ann-Karin Bromstad 2 Dager siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 19.2 Harald Lenschow 3 Dager siden
Datagrunnlag – HUMSAM Godkjent 1.0 Kjersti Strømme 3 Dager siden Flytt til søppelkassen
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 6.8 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 3 Dager siden
LOSAM for SU Godkjent 9.1 (Mindre endring) Sissel Sæther 3 Dager siden
Management at NTNU Godkjent 7.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 3 Dager siden
Ledere ved NTNU Godkjent 15.0 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 3 Dager siden
Rektoratmøtet Godkjent 2.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 3 Dager siden
Fakultetsstyret ved IV Godkjent 2.4 Sara Ylva Louise Edin 6 Dager siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 8.9 Mai Hege Stokke 7 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.5 Carina Engstrøm Reinholtsen 7 Dager siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 34.9 (Mindre endring) Kristin Lysklett 8 Dager siden
Dekanmøtet Godkjent 27.5 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 8 Dager siden
Work Environment Survey - for managers Godkjent 1.9 Kristin Wergeland Brekke 8 Dager siden
Klagenemnda Godkjent 9.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 9 Dager siden
NTNU og SINTEF - felles ledermøter Godkjent 2.5 Jakobe Olea T. H. Juul 9 Dager siden
Fakultetsforum Godkjent 1.7 Anette Knutsen 10 Dager siden
Utdanningsutvalget - UU Godkjent 5.8 (Mindre endring) Marit Svendsen 10 Dager siden
Læringsmiljøutvalget - LMU Godkjent 13.2 Marit Svendsen 10 Dager siden
Vitenskapsmuseet - Fagråd for utstillinger og arrangement Godkjent 12.2 Morten Sylvester 10 Dager siden
Ledergruppen ved NV-fakultetet Godkjent 4.2 Elin Cecilie Balstad 13 Dager siden
Tilsettingsrådet ved SU Godkjent 1.0 Kjersti Strømme 13 Dager siden
Ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 3.0 (Mindre endring) Kjersti Strømme 13 Dager siden
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen - FUI Godkjent 6.2 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 14 Dager siden
Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik Godkjent 5.8 Lise M. Konow Linnerud 14 Dager siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.3 Sølvi Seljeflot 15 Dager siden
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 8.7 Chris Helen Kvendseth Solvoll 17 Dager siden
Fakultetsstyret ved SU Godkjent 7.0 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 20 Dager siden
Utredninger og høringer om etter- og videreutdanning Godkjent 5.5 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.5 May Karin Dyrendahl 1 Måned siden
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring – IDI Godkjent 8.2 Ann-Kristin Strømseng 1 Måned siden Flytt til søppelkassen
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IE Godkjent 25.1 Oddrun Husby 1 Måned siden
Forskningsutvalget Godkjent 5.4 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Studieprogramråd for elektronisk systemdesign og innovasjon Godkjent 4.8 Erik Wessel-Berg 1 Måned siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.9 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Vitenskapsmuseet - Museumsstyret Godkjent 5.7 Geir Furhovden 1 Måned siden
Samlokalisering IDI Godkjent 8.2 Jan Håvard Ryen 1 Måned siden
Studieprogramråd for forkurs Godkjent 21.7 Pål Risan 1 Måned siden
Studieprogramråd ved IV-fakultetet Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 1 Måned siden
Studieprogramråd for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Godkjent 5.6 (Mindre endring) Frank Alexander Kræmer 1 Måned siden
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 5.5 Lars Trovatten Grønflaten 1 Måned siden
NTNUs kontor i Oslo Godkjent 5.6 Ingrun Furuhaug 1 Måned siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 35.6 Kai Torgeir Dragland 1 Måned siden
Fakultetsstyret IE Godkjent 12.7 Kai Torgeir Dragland 1 Måned siden
Studieprogramråd for bachelor i informatikk Godkjent 6.0 Vegard Rønning 1 Måned siden
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag, elektro Godkjent 5.9 Vegard Rønning 1 Måned siden
Fakultetsstyret ved ØK Godkjent 2.8 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 Måned siden
Management regulations Godkjent 2.6 Brynjar Fredus Svarva 2 Måneder siden
Regulations on delegation Godkjent 1.7 Brynjar Fredus Svarva 2 Måneder siden
Råd og utvalg i Gjøvik Godkjent 2.9 Lise M. Konow Linnerud 2 Måneder siden
Utdanningsutvalget ved IV Godkjent 3.1 Sara Ylva Louise Edin 2 Måneder siden
Utdanningskomiteen ved IV Godkjent 1.0 Sara Ylva Louise Edin 2 Måneder siden
Utvalg for likestilling og mangfold Godkjent 3.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Programme council - MCT Godkjent 1.7 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 2 Måneder siden
Fakultetsstyret ved NV-fakultetet Godkjent 8.5 Elin Cecilie Balstad 2 Måneder siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for medarbeidere Godkjent 3.9 (Mindre endring) Kristin Lysklett 2 Måneder siden
Ledergruppen ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap – INB Godkjent 6.5 Kim Sørenssen 2 Måneder siden Flytt til søppelkassen
Studiekvalitetsutvalget ved NTNU i Gjøvik Godkjent 3.4 (Mindre endring) Karen Marie Øvern 2 Måneder siden
Instituttledermøtet Det humanistiske fakultet - HF Godkjent 2.7 Cecilie Dibbern Lydersen 3 Måneder siden
Tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 3 Måneder siden
Work Environment Survey - for employees Godkjent 1.6 Kristin Wergeland Brekke 3 Måneder siden
Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen Godkjent 2.5 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 3 Måneder siden
Studieutvalget ved IE Godkjent 8.6 Vegard Rønning 3 Måneder siden
Ansettelsesutvalget ved SU Godkjent 3.3 (Mindre endring) Sissel Sæther 3 Måneder siden
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag, data Godkjent 4.7 Vegard Rønning 3 Måneder siden
Studieprogramråd for realfagsstudier i matematiske fag Godkjent 3.8 Vegard Rønning 3 Måneder siden
Studieprogramråd for kybernetikk og robotikk Godkjent 3.0 Vegard Rønning 3 Måneder siden
Studieprogramråd for energi og miljø Godkjent 5.2 Vegard Rønning 3 Måneder siden