Sider med Tema Fakta og tall .

Status Revisjon Bruker  
Datagrunnlag - HUMSAM Godkjent 1.7 Einar Walstad 2 Timer siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 14.9 Ann-Karin Bromstad 4 Timer siden
Sentralt samarbeidsutvalg - SESAM Godkjent 14.1 Rune Haugen 8 Timer siden
Fakultetsstyret ved HF Godkjent 4.9 Ann-Karin Bromstad 8 Timer siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 19.2 Harald Lenschow 1 Dag siden
Datagrunnlag – HUMSAM Godkjent 1.0 Kjersti Strømme 1 Dag siden Flytt til søppelkassen
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 6.8 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 1 Dag siden
LOSAM for SU Godkjent 9.1 (Mindre endring) Sissel Sæther 1 Dag siden
Management at NTNU Godkjent 7.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Dag siden
Ledere ved NTNU Godkjent 15.0 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Dag siden
Rektoratmøtet Godkjent 2.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Dag siden
Fakultetsstyret ved IV Godkjent 2.4 Sara Ylva Louise Edin 4 Dager siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 8.9 Mai Hege Stokke 5 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.5 Carina Engstrøm Reinholtsen 5 Dager siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 34.9 (Mindre endring) Kristin Lysklett 6 Dager siden
Dekanmøtet Godkjent 27.5 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 6 Dager siden
Work Environment Survey - for managers Godkjent 1.9 Kristin Wergeland Brekke 6 Dager siden
Klagenemnda Godkjent 9.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 7 Dager siden
NTNU og SINTEF - felles ledermøter Godkjent 2.5 Jakobe Olea T. H. Juul 7 Dager siden
Fakultetsforum Godkjent 1.7 Anette Knutsen 8 Dager siden
Utdanningsutvalget - UU Godkjent 5.8 (Mindre endring) Marit Svendsen 8 Dager siden
Læringsmiljøutvalget - LMU Godkjent 13.2 Marit Svendsen 8 Dager siden
Vitenskapsmuseet - Fagråd for utstillinger og arrangement Godkjent 12.2 Morten Sylvester 8 Dager siden
Ledergruppen ved NV-fakultetet Godkjent 4.2 Elin Cecilie Balstad 11 Dager siden
Tilsettingsrådet ved SU Godkjent 1.0 Kjersti Strømme 11 Dager siden
Ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 3.0 (Mindre endring) Kjersti Strømme 11 Dager siden
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen - FUI Godkjent 6.2 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 12 Dager siden
Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik Godkjent 5.8 Lise M. Konow Linnerud 12 Dager siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.3 Sølvi Seljeflot 13 Dager siden
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 8.7 Chris Helen Kvendseth Solvoll 15 Dager siden