Sider med Tema Fakta og tall .

Status Revisjon Bruker  
Fakultetsstyret ved IV Godkjent 2.4 Sara Ylva Louise Edin 1 Dag siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 8.9 Mai Hege Stokke 2 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.5 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 34.9 (Mindre endring) Kristin Lysklett 3 Dager siden
Dekanmøtet Godkjent 27.5 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 3 Dager siden
Work Environment Survey - for managers Godkjent 1.9 Kristin Wergeland Brekke 3 Dager siden
Klagenemnda Godkjent 9.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Dager siden
NTNU og SINTEF - felles ledermøter Godkjent 2.5 Jakobe Olea T. H. Juul 4 Dager siden
Fakultetsforum Godkjent 1.7 Anette Knutsen 5 Dager siden
Utdanningsutvalget - UU Godkjent 5.8 (Mindre endring) Marit Svendsen 5 Dager siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 19.0 Harald Lenschow 5 Dager siden
Læringsmiljøutvalget - LMU Godkjent 13.2 Marit Svendsen 5 Dager siden
Vitenskapsmuseet - Fagråd for utstillinger og arrangement Godkjent 12.2 Morten Sylvester 5 Dager siden
Ledergruppen ved NV-fakultetet Godkjent 4.2 Elin Cecilie Balstad 8 Dager siden
Tilsettingsrådet ved SU Godkjent 1.0 Kjersti Strømme 8 Dager siden
Ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 3.0 (Mindre endring) Kjersti Strømme 8 Dager siden
Sentralt samarbeidsutvalg - SESAM Godkjent 13.7 (Mindre endring) Rune Haugen 8 Dager siden
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen - FUI Godkjent 6.2 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 9 Dager siden
Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik Godkjent 5.8 Lise M. Konow Linnerud 9 Dager siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.3 Sølvi Seljeflot 10 Dager siden