Sider med Tema Fakta og tall .

Status Revisjon Bruker  
Instituttledermøtet SU-fakultetet Godkjent 2.3 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 2 Måneder siden
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring – IDI Godkjent 8.1 (Mindre endring) Unni Kringtrø Eide 2 Måneder siden Flytt til søppelkassen
Styringsreglement Godkjent 5.9 Jorunn Wessel 3 Måneder siden
Prosjektstyre - campusutvikling Godkjent 4.5 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 3 Måneder siden
Dekanmøtet Godkjent 27.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 3 Måneder siden
Rektoratmøtet Godkjent 2.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 3 Måneder siden
Ansettelsesrådet for administrative og tekniske stillinger IE Godkjent 3.2 Oddrun Husby 3 Måneder siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.1 (Mindre endring) Hanne Strypet 3 Måneder siden
Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - FUS Godkjent 2.4 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 3 Måneder siden
Ansettelsesutvalg ved NV-fakultetet Godkjent 3.2 Per Henning 3 Måneder siden
University Education Committee Godkjent 1.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Executive Committee for Teacher Education Godkjent 1.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Organisasjonskart og ledelsesmodell ISM Godkjent 7.1 (Mindre endring) Hanne Strypet 4 Måneder siden
Apply for retirement Godkjent 2.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Måneder siden
Valg ved HF Godkjent 10.1 Ann-Karin Bromstad 5 Måneder siden
Delegasjonsreglement Godkjent 2.9 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 5 Måneder siden
Utdanningsutvalget ved ØK Godkjent 1.8 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 5 Måneder siden
Tilsettingsråd for Fellesadministrasjonen Godkjent 1.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Måneder siden
Ansettelsesråd ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Måneder siden
Råd og utvalg ved IV Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 6 Måneder siden
Organisasjons- og budsjettkomiteen ved IV Godkjent 1.7 Sara Ylva Louise Edin 6 Måneder siden
Ledergruppen ved IV Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 6 Måneder siden
Arbeidsmiljøundersøkelse Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 7 Måneder siden
Råd og utvalg ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 9.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Instituttledermøtet ved ØK Godkjent 1.7 Kari Støre Gullichsen 7 Måneder siden
Instituttstyret ved NTNU Handelshøyskolen Godkjent 8.6 Randi Leikvold 7 Måneder siden
Ansettelsesutvalg ved Fakultet for arkitektur og design Godkjent 3.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Utvalg og råd ved IE Godkjent 6.4 Kai Torgeir Dragland 7 Måneder siden
Fakultetsstyret ved IV Godkjent 2.3 Sara Ylva Louise Edin 8 Måneder siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.4 Kristina Jones 8 Måneder siden
Arbeidsflyt for Campusservice Godkjent 7.2 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 8 Måneder siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 8 Måneder siden
Digital politikk Godkjent 2.2 Ragnhild Gimse Storrø 8 Måneder siden
Råd og utvalg ved SU-fakultetet Godkjent 2.9 Sissel Sæther 9 Måneder siden
Følgeevaluering fusjon Godkjent 3.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Årsplaner MH Godkjent 1.3 (Mindre endring) Kristina Jones 9 Måneder siden
IE Strategy and Action Plan Godkjent 1.1 Nina Kotte 9 Måneder siden
Strategidokumenter IE Godkjent 3.0 Nina Kotte 9 Måneder siden
NTNU Vitenskapsmuseet - deling av foto og data Godkjent 1.4 Christine Anne Sætre 9 Måneder siden
LOSAM for utdanning 2011-2016 Godkjent 7.9 Unni Merete Salminen 10 Måneder siden
Internasjonalisering - ansattpris Godkjent 2.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 10 Måneder siden
Arbeidsmiljø og tilgjengelighet - ansattpris Godkjent 3.1 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 10 Måneder siden
Likestilling - ansattpris Godkjent 2.4 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 10 Måneder siden
Nyskaping og samarbeid med arbeidslivet - ansattpris Godkjent 1.9 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 10 Måneder siden
Prisen for utdanningskvalitet Godkjent 1.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 10 Måneder siden
Fremragende forskning og kunstnerisk virksomhet - ansattpris Godkjent 2.1 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 10 Måneder siden
Forskningsformidling - ansattpris Godkjent 2.1 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 10 Måneder siden
Management regulations Godkjent 2.5 (Mindre endring) Jorunn Wessel 10 Måneder siden
Styret ved Institutt for fysikk Godkjent 7.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Ledergruppen ved Institutt for klinisk og molekylær medisin - IKOM Godkjent 7.1 Irene Aspli 10 Måneder siden
Råd og utvalg i Ålesund Godkjent 2.5 Linda Mentzoni Granmo 10 Måneder siden
Doktorgradsutvalget ved IV Godkjent 1.7 (Mindre endring) Runa Nilssen 10 Måneder siden
Forskningskomitéen ved IV Godkjent 1.5 Sheila Aldariz 11 Måneder siden
Samlokalisering - ØK Godkjent 6.6 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 11 Måneder siden
Hvem kontakter jeg Godkjent 4.6 Carina Engstrøm Reinholtsen 12 Måneder siden
Interne priser til ansatte Godkjent 3.9 Kristin Wergeland Brekke 1 År siden
Vitenskapsmuseets referater Godkjent 18.5 Renate Kvernberg 1 År siden
Det nasjonale dekanmøte i medisin Godkjent 15.9 Kristina Jones 1 År siden
Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene - FUL Godkjent 2.0 Hege Barreth Jacobsen 1 År siden
University Research Committee Godkjent 1.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger - ØK Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 År siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Institutt for naturhistorie Godkjent 5.5 Roger Skjelbakken 1 År siden
Valg ved NV Godkjent 14.1 Pernille Feilberg 1 År siden
Møteverktøy - for koordinator Godkjent 2.8 (Mindre endring) Richard Wærp 1 År siden
Programme council Godkjent 1.3 Tanja Mathiesen 1 År siden
Studieprogramråd for telematikk Godkjent 1.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Forskningsutvalget ved ØK Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 1 År siden
Samlokalisering Godkjent 5.8 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
LOSAM i Ålesund Godkjent 2.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Pensjon i utlandet Godkjent 2.1 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Søk om uførepensjon Godkjent 2.5 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Apply for disability pension Godkjent 2.5 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Pension while abroad Godkjent 1.4 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Work until you are 70 Godkjent 2.0 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Jobbe til du er 70 år Godkjent 2.8 Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden