Sider med Tema Fakta og tall .

Status Revisjon Bruker  
Ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 3.0 (Mindre endring) Kjersti Strømme 15 Dager siden
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen - FUI Godkjent 6.2 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 16 Dager siden
Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik Godkjent 5.8 Lise M. Konow Linnerud 16 Dager siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.3 Sølvi Seljeflot 17 Dager siden
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 8.7 Chris Helen Kvendseth Solvoll 19 Dager siden
Fakultetsstyret ved SU Godkjent 7.0 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 22 Dager siden
Utredninger og høringer om etter- og videreutdanning Godkjent 5.5 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.5 May Karin Dyrendahl 1 Måned siden
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring – IDI Godkjent 8.2 Ann-Kristin Strømseng 1 Måned siden Flytt til søppelkassen
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IE Godkjent 25.1 Oddrun Husby 1 Måned siden
Forskningsutvalget Godkjent 5.4 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Studieprogramråd for elektronisk systemdesign og innovasjon Godkjent 4.8 Erik Wessel-Berg 1 Måned siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.9 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Vitenskapsmuseet - Museumsstyret Godkjent 5.7 Geir Furhovden 1 Måned siden
Samlokalisering IDI Godkjent 8.2 Jan Håvard Ryen 1 Måned siden
Studieprogramråd for forkurs Godkjent 21.7 Pål Risan 1 Måned siden
Studieprogramråd ved IV-fakultetet Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 1 Måned siden
Studieprogramråd for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Godkjent 5.6 (Mindre endring) Frank Alexander Kræmer 1 Måned siden
NTNUs kontor i Oslo Godkjent 5.6 Ingrun Furuhaug 1 Måned siden
Ledergruppen ved IE Godkjent 35.6 Kai Torgeir Dragland 2 Måneder siden
Fakultetsstyret IE Godkjent 12.7 Kai Torgeir Dragland 2 Måneder siden
Studieprogramråd for bachelor i informatikk Godkjent 6.0 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag, elektro Godkjent 5.9 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Fakultetsstyret ved ØK Godkjent 2.8 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 2 Måneder siden
Management regulations Godkjent 2.6 Brynjar Fredus Svarva 2 Måneder siden
Regulations on delegation Godkjent 1.7 Brynjar Fredus Svarva 2 Måneder siden
Råd og utvalg i Gjøvik Godkjent 2.9 Lise M. Konow Linnerud 2 Måneder siden
Utdanningsutvalget ved IV Godkjent 3.1 Sara Ylva Louise Edin 2 Måneder siden
Utdanningskomiteen ved IV Godkjent 1.0 Sara Ylva Louise Edin 2 Måneder siden
Utvalg for likestilling og mangfold Godkjent 3.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden