Sider med Tema Fakta og tall .

Status Revisjon Bruker  
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.2 Hanne Strypet 25 Dager siden
Utdanningsutvalget ved IV Godkjent 3.1 Sara Ylva Louise Edin 26 Dager siden
Utdanningskomiteen ved IV Godkjent 1.0 Sara Ylva Louise Edin 26 Dager siden
LOSAM for SU Godkjent 8.7 (Mindre endring) Sissel Sæther 26 Dager siden
Utvalg for likestilling og mangfold Godkjent 3.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 27 Dager siden
Programme council - MCT Godkjent 1.7 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 29 Dager siden
Fakultetsforum Godkjent 1.3 Jorunn Wessel 1 Måned siden
Fakultetsstyret ved NV-fakultetet Godkjent 8.5 Elin Cecilie Balstad 1 Måned siden
Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik Godkjent 5.7 Lise M. Konow Linnerud 1 Måned siden
Vitenskapsmuseet - Fagråd for utstillinger og arrangement Godkjent 12.1 Morten Sylvester 1 Måned siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 34.0 (Mindre endring) Kristin Lysklett 1 Måned siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for medarbeidere Godkjent 3.9 (Mindre endring) Kristin Lysklett 1 Måned siden
Ledergruppen ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap – INB Godkjent 6.5 Kim Sørenssen 1 Måned siden Flytt til søppelkassen
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 18.5 Harald Lenschow 1 Måned siden
Studiekvalitetsutvalget ved NTNU i Gjøvik Godkjent 3.4 (Mindre endring) Karen Marie Øvern 1 Måned siden
Ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 2.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Instituttledermøtet Det humanistiske fakultet - HF Godkjent 2.7 Cecilie Dibbern Lydersen 1 Måned siden
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 8.4 Vegard Rønning 1 Måned siden
Tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 Måned siden
Utdanningsutvalget - UU Godkjent 5.5 Marit Svendsen 1 Måned siden
Work Environment Survey - for managers Godkjent 1.8 Kristin Wergeland Brekke 1 Måned siden
Work Environment Survey - for employees Godkjent 1.6 Kristin Wergeland Brekke 1 Måned siden
Læringsmiljøutvalget - LMU Godkjent 13.0 (Mindre endring) Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IE Godkjent 24.9 Oddrun Husby 2 Måneder siden
NTNU og SINTEF - felles ledermøter Godkjent 2.4 Jakobe Olea T. H. Juul 2 Måneder siden
Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen Godkjent 2.5 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 2 Måneder siden
Studieutvalget ved IE Godkjent 8.6 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Ansettelsesutvalget ved SU Godkjent 3.3 (Mindre endring) Sissel Sæther 2 Måneder siden
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag, data Godkjent 4.7 Vegard Rønning 2 Måneder siden
Studieprogramråd for realfagsstudier i matematiske fag Godkjent 3.8 Vegard Rønning 2 Måneder siden