Sider med Tema Fakta og tall .

Status Revisjon Bruker  
LOSAM for SU Godkjent 9.0 (Mindre endring) Sissel Sæther 12 Dager siden
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 8.7 Chris Helen Kvendseth Solvoll 12 Dager siden
Fakultetsstyret ved SU Godkjent 7.0 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 15 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 13.0 Lars Trovatten Grønflaten 29 Dager siden
Utredninger og høringer om etter- og videreutdanning Godkjent 5.5 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 14.5 May Karin Dyrendahl 1 Måned siden
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring – IDI Godkjent 8.2 Ann-Kristin Strømseng 1 Måned siden Flytt til søppelkassen
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IE Godkjent 25.1 Oddrun Husby 1 Måned siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 14.8 Ann-Karin Bromstad 1 Måned siden
Rektoratmøtet Godkjent 2.4 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Ledere ved NTNU Godkjent 14.9 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Management at NTNU Godkjent 7.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Forskningsutvalget Godkjent 5.4 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Studieprogramråd for elektronisk systemdesign og innovasjon Godkjent 4.8 Erik Wessel-Berg 1 Måned siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.9 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Vitenskapsmuseet - Museumsstyret Godkjent 5.7 Geir Furhovden 1 Måned siden
Samlokalisering IDI Godkjent 8.2 Jan Håvard Ryen 1 Måned siden
Studieprogramråd for forkurs Godkjent 21.7 Pål Risan 1 Måned siden
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 6.7 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 1 Måned siden
Studieprogramråd ved IV-fakultetet Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 1 Måned siden