Sider med Tema Fakta og tall .

Status Revisjon Bruker  
Dekanmøtet Godkjent 27.4 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Dag siden
Rektoratmøtet Godkjent 2.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Dag siden
Ledere ved NTNU Godkjent 14.9 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Dag siden
Management at NTNU Godkjent 7.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Dag siden
Forskningsutvalget Godkjent 5.4 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Dag siden
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen - FUI Godkjent 6.1 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 2 Dager siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 8.8 (Mindre endring) Mai Hege Stokke 2 Dager siden
Studieprogramråd for elektronisk systemdesign og innovasjon Godkjent 4.8 Erik Wessel-Berg 2 Dager siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.9 Ole Henrik Hunstad Vik 3 Dager siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 14.5 Ann-Karin Bromstad 3 Dager siden
Fakultetsstyret ved SU Godkjent 6.9 (Mindre endring) Kjersti Strømme 3 Dager siden
Vitenskapsmuseet - Museumsstyret Godkjent 5.7 Geir Furhovden 4 Dager siden
Samlokalisering IDI Godkjent 8.2 Jan Håvard Ryen 4 Dager siden
Studieprogramråd for forkurs Godkjent 21.7 Pål Risan 5 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 12.8 Lars Trovatten Grønflaten 8 Dager siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.2 Peder Kristian Brenne 9 Dager siden
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 6.7 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 10 Dager siden
Studieprogramråd ved IV-fakultetet Godkjent 2.0 Sara Ylva Louise Edin 11 Dager siden
Studieprogramråd for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Godkjent 5.6 (Mindre endring) Frank Alexander Kræmer 11 Dager siden
Sentralt samarbeidsutvalg - SESAM Godkjent 13.6 Rune Haugen 13 Dager siden