Sider med Tema Lønn .

Status Revisjon Bruker  
Skjema - Økonomi Godkjent 60.1 Elin Merete Bjørgen 4 Dager siden
Lønn - for lønnsmedarbeidere Godkjent 23.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 5 Dager siden
Lønnsposteringer - kjøreplan - Lønn Godkjent 23.6 Elin Merete Bjørgen 7 Dager siden
Lønnspolitikk Godkjent 3.6 Jorunn Wessel 14 Dager siden
Lønn læringsassistenter Godkjent 3.7 Elin Merete Bjørgen 19 Dager siden
HR-rutiner ved IV Godkjent 36.7 Vivian Sekkenes 22 Dager siden
Lønn - tjenestetelefon og andre elektroniske kommunikasjonstjenester Godkjent 10.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 26 Dager siden
Utbetaling til utenlandsk konto Godkjent 2.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 28 Dager siden
Attestanter variabel lønn og reiseregninger Godkjent 14.7 Lise M. Konow Linnerud 1 Måned siden
Lønn - beregning av satser student og læringsassistenter Godkjent 4.7 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Feriepenger Godkjent 6.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Lønn - Behandling av skattepliktige ytelser Godkjent 5.4 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Lønn - fri avis Godkjent 4.2 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Lønn - Behandling av ELKOM-avtaler Godkjent 3.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Lønnssamtale Godkjent 1.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Måneder siden
Lønn - feriepengeberegning Godkjent 2.7 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Lønn - ofte stilte spørsmål Godkjent 3.0 (Mindre endring) Mariana Bryk 4 Måneder siden
HR-portalen Godkjent 10.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Måneder siden
Overtid Godkjent 6.9 (Mindre endring) Mariana Bryk 5 Måneder siden
Holiday pay Godkjent 2.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 5 Måneder siden
Taxes Godkjent 2.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
Gjenoppstartsstipend ved MH Godkjent 1.5 Bjarne Anders Lein 7 Måneder siden
Vurdering av oppdraget - lønn eller næring Godkjent 4.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Årsoppgave lønn Godkjent 4.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Lønn til selvstendige næringsdrivende Godkjent 5.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Lønn - pensjonspremie og gruppelivspremie Godkjent 5.7 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Lønn - lover og instrukser Godkjent 8.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 8 Måneder siden
Lønnsslipp Godkjent 3.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
IE-fakultetet Godkjent 32.6 Kai Torgeir Dragland 8 Måneder siden
Lønn - registrering av lærings- og studentassistenter Godkjent 3.9 (Mindre endring) Mariana Bryk 9 Måneder siden
Paga Godkjent 3.6 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 9 Måneder siden
Lønnskjøringsplan - Lønn Godkjent 4.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Attestant for fastlønn - Rollebeskrivelse Godkjent 1.6 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 11 Måneder siden
Lønn - Bekreftelse på utenlandsopphold Godkjent 3.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 12 Måneder siden
Feilutbetalt lønn Godkjent 2.7 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Lønnstabeller Godkjent 2.7 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Lønn - Selvstendig næringsdrivende - Retningslinjer Godkjent 12.5 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Forskningsstipend Godkjent 4.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Certificate of pay and tax deducted Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Back pay Godkjent 1.7 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Lønn - godtgjørelser - tillegg Godkjent 1.9 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Tilsette og endring av stilling - Skjema - IE Godkjent 1.5 Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Etterbetaling Godkjent 2.3 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Salary negotiations Godkjent 1.9 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Lønnsforhandlinger Godkjent 2.0 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Salary - frequently asked questions Godkjent 1.7 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Lønn - AA-register oversikt Godkjent 3.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Paga Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Skattetrekk Godkjent 3.8 (Mindre endring) Mads Saurstrø 2 År siden
Attestant variabel lønn og reiseregninger - rollebeskrivelse Godkjent 2.2 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Tilsetting - IVT - HR Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Kontakt Serviceenheten ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
IE fakultet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Lønns- og trekkoppgave Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Tilsetting - IVT Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Gruppelivsforsikring Godkjent 1.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 5 År siden