Sider med Tema Lønn .

Status Revisjon Bruker  
Attestant for fastlønn - Rollebeskrivelse Godkjent 1.6 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Lønn - Bekreftelse på utenlandsopphold Godkjent 3.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Feilutbetalt lønn Godkjent 2.7 (Mindre endring) Mariana Bryk 11 Måneder siden
Lønnstabeller Godkjent 2.7 (Mindre endring) Mariana Bryk 11 Måneder siden
Lønn - Selvstendig næringsdrivende - Retningslinjer Godkjent 12.5 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Forskningsstipend Godkjent 4.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Certificate of pay and tax deducted Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Back pay Godkjent 1.7 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Lønn - godtgjørelser - tillegg Godkjent 1.9 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Tilsette og endring av stilling - Skjema - IE Godkjent 1.5 Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Etterbetaling Godkjent 2.3 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Salary negotiations Godkjent 1.9 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Lønn læringsassistenter Godkjent 3.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Lønnsforhandlinger Godkjent 2.0 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Salary - frequently asked questions Godkjent 1.7 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Lønn - AA-register oversikt Godkjent 3.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Paga Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Skattetrekk Godkjent 3.8 (Mindre endring) Mads Saurstrø 2 År siden
Attestant variabel lønn og reiseregninger - rollebeskrivelse Godkjent 2.2 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Tilsetting - IVT - HR Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Kontakt Serviceenheten ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
IE fakultet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Lønns- og trekkoppgave Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Tilsetting - IVT Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Gruppelivsforsikring Godkjent 1.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 5 År siden