Sider med Tema Lønn .

Status Revisjon Bruker  
Feriepenger Godkjent 6.1 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 4 Timer siden
Lønnsposteringer - kjøreplan - Lønn Godkjent 24.2 Elin Merete Bjørgen 3 Dager siden
Skjema - Økonomi Godkjent 61.1 Elin Merete Bjørgen 4 Dager siden
IE-fakultetet Godkjent 33.4 Therese Mjøen 5 Dager siden
HR-rutiner ved IV Godkjent 39.3 Vivian Sekkenes 13 Dager siden
Lønn - Bekreftelse på utenlandsopphold Godkjent 4.2 Felix Seifert 13 Dager siden
Lønnskjøringsplan - Lønn Godkjent 5.0 Elin Merete Bjørgen 18 Dager siden
Lønnspolitikk Godkjent 3.7 (Mindre endring) Felix Seifert 19 Dager siden
Lønn - for lønnsmedarbeidere Godkjent 23.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 20 Dager siden
Overtid Godkjent 7.0 (Mindre endring) Felix Seifert 1 Måned siden
Lønn - lover og instrukser Godkjent 8.3 Felix Seifert 1 Måned siden
Lønn læringsassistenter Godkjent 3.7 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Lønn - tjenestetelefon og andre elektroniske kommunikasjonstjenester Godkjent 10.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Utbetaling til utenlandsk konto Godkjent 2.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Attestanter variabel lønn og reiseregninger Godkjent 14.7 Lise M. Konow Linnerud 2 Måneder siden
Lønn - beregning av satser student og læringsassistenter Godkjent 4.7 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Lønn - Behandling av skattepliktige ytelser Godkjent 5.4 Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Lønn - fri avis Godkjent 4.2 Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Lønn - Behandling av ELKOM-avtaler Godkjent 3.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Lønnssamtale Godkjent 1.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Måneder siden