Sider med Tema Forskning .

Status Revisjon Bruker  
DMP guidance Godkjent 1.7 (Mindre endring) Ingrid Heggland 1 Måned siden
Lover og reglementer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 5.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 3.7 Kristina Jones 1 Måned siden
TDT04 - Avanserte Bioinspirerte Metoder Godkjent 1.3 Pauline Haddow 1 Måned siden
Kommunikasjonsstøtte til senter og prosjekt Godkjent 4.4 (Mindre endring) Jakobe Olea T. H. Juul 1 Måned siden
Forskningsutvalget ved SU Godkjent 2.8 (Mindre endring) Kjersti Strømme 1 Måned siden
Håndtering av forskningsdata fra helseforskning Godkjent 5.1 Guro Bråten Olsborg 1 Måned siden
Create NTNU presentations Godkjent 4.1 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 2 Måneder siden
The Postdoc Action Pilot Project Godkjent 3.7 (Mindre endring) Kristin Skjeldestad 2 Måneder siden
Forskningsoppgave - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.2 May Karin Dyrendahl 2 Måneder siden
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.6 May Karin Dyrendahl 2 Måneder siden
Finansiering - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.0 May Karin Dyrendahl 3 Måneder siden
Søk om eksterne forskningsmidler - SU Godkjent 2.0 Pia Karoline Farstad Eriksen 3 Måneder siden
Datainnsamling Godkjent 2.3 Heine Anders Skipenes 4 Måneder siden
Work with genetically modified organisms Godkjent 1.7 Ann Kristin Sjaastad 4 Måneder siden
Søk om eksterne forskningsmidler - HF Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Gemini-senter Godkjent 2.5 Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Horizon 2020 - focus areas Godkjent 1.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Horisont 2020 - fokusområder Godkjent 4.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
NVivo Godkjent 3.3 (Mindre endring) Halvor Johan Steine 4 Måneder siden