Sider med Tema Eksamen .

Status Revisjon Bruker  
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 5.0 Ragnhild Lier 2 Måneder siden
Tilrettelegging på eksamen Godkjent 11.4 Kjersti Sørensen 2 Måneder siden
Ordliste for digital eksamen - for ansatte Godkjent 1.1 Tora Benestad Ulstein 2 Måneder siden
Digital gruppeinnlevering - for administrativt ansatte Godkjent 2.4 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 2 Måneder siden
Central Appeals Committee Godkjent 2.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Syk på eksamen Godkjent 3.7 Tora Benestad Ulstein 2 Måneder siden
Menyvalg og nyttige funksjoner i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Måneder siden
Prøveinnstillinger i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Måneder siden
Digital vurdering ved NTNU Godkjent 3.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 Måneder siden
Assessment form for masters theses MNT subjects Godkjent 3.5 Therese Mjøen 3 Måneder siden
Trekke deg fra eksamen Godkjent 2.1 Christine Anne Sætre 3 Måneder siden
Studier ved IDI Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 3 Måneder siden
Plagiarism control - Understanding the Urkund analysis report Godkjent 2.3 Marit Kristine Berntsen 4 Måneder siden
Juks på eksamen Godkjent 3.4 Anette Knutsen 4 Måneder siden
Cheating on exams Godkjent 2.3 Anette Knutsen 4 Måneder siden
Explanation of grades and appeals Godkjent 10.1 Gro-Anita Hillestad Vindheim 4 Måneder siden
Eksamenslokale - Sluppenvegen 14 Godkjent 3.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Informasjon for studenter ved IES Godkjent 5.3 Erik Wessel-Berg 4 Måneder siden
Digital hjemmeeksamen - for studenter Godkjent 6.4 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 4 Måneder siden
Digital overføring av sensur Godkjent 2.3 Tora Benestad Ulstein 4 Måneder siden
Digital home exam - for students Godkjent 3.9 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 4 Måneder siden
Exam location - Sluppenvegen 14 Godkjent 2.9 Anette Knutsen 5 Måneder siden
Mappevurdering i Inspera Assessment - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.1 Hege Johannessen 5 Måneder siden
Sensurfrist Godkjent 2.4 Anette Knutsen 5 Måneder siden
Innlogging i Inspera Assessment - for ansatte og sensorer Godkjent 4.6 Aleksander Eikeland 5 Måneder siden
Sensurere i Inspera Assessment - for ansatte og sensorer Godkjent 2.2 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 5 Måneder siden
Bestill eksamensring Godkjent 4.2 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 5 Måneder siden
Order an NTNU ring Godkjent 2.7 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 5 Måneder siden
Eksamensinspektør Godkjent 4.2 Anette Knutsen 6 Måneder siden
Eksamenslokale - Sukkerhuset Godkjent 1.5 Anette Knutsen 6 Måneder siden
Exam location - Sukkerhuset Godkjent 1.2 Anette Knutsen 6 Måneder siden
Delayed exam registration Godkjent 2.8 (Mindre endring) Anette Knutsen 7 Måneder siden
Forsinket eksamensmelding Godkjent 3.6 Anette Knutsen 7 Måneder siden
Karakterutskrift Godkjent 2.4 Cecilie Dibbern Lydersen 7 Måneder siden
Sensurere mappe i Inspera - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.2 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 7 Måneder siden
Description of grades for master thesis Godkjent 1.3 Lars Trovatten Grønflaten 7 Måneder siden
Karakterbeskrivelse for masteroppgaver Godkjent 3.4 Lars Trovatten Grønflaten 7 Måneder siden
Exam - Frequently asked questions for students Godkjent 3.0 Anette Knutsen 7 Måneder siden
Eksamen - Ofte stilte spørsmål for studenter Godkjent 3.6 Tora Benestad Ulstein 2 Måneder siden
Digital exam for students Godkjent 7.3 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 7 Måneder siden
Fjerne forfatterinformasjon på dokument - for studenter Godkjent 1.2 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 7 Måneder siden
Spørsmål og svar om digital hjemmeeksamen - for studenter Godkjent 1.6 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 8 Måneder siden
Illness during exam Godkjent 2.7 Anette Knutsen 8 Måneder siden
Datateknologi og informatikk – IDI Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 8 Måneder siden Flytt til søppelkassen
Regler for eksamen Godkjent 3.4 Anette Knutsen 9 Måneder siden
Exam rules Godkjent 2.5 Anette Knutsen 9 Måneder siden
Log in to Inspera Assessment - for employees and graders Godkjent 2.7 Aleksander Eikeland 9 Måneder siden
Re-sit examination Godkjent 6.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Plagiarism control - Using the Urkund web-inbox Godkjent 2.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Gamle eksamensoppgaver Godkjent 4.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden