Sider med Målgruppe Studenter .

Status Revisjon Bruker  
HMS ved IFY Godkjent 12.6 (Mindre endring) Oddbjørn Grandum 2 Dager siden
Mastering your student life Godkjent 2.0 Cecilie Christensen Baar 2 Dager siden
Studentprest Godkjent 3.1 Else Britt Ervik 2 Dager siden
Personvern og GDPR Godkjent 6.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Dager siden
Seksuell trakassering - studenter Godkjent 4.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Dager siden
Praksis i grunnskolelærerutdanningene Godkjent 17.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Dager siden
Sexual harassment - students Godkjent 1.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Dager siden
Søk opptak - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.5 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 3 Dager siden
Utenlandsstudier i Kina Godkjent 3.5 (Mindre endring) Torstein Høe 3 Dager siden
Informasjon for studenter på musikkvitenskap Godkjent 5.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Dager siden
Publisere doktoravhandling i NTNU Open Godkjent 6.9 Nina Andersen 3 Dager siden
Publish doctoral theses in NTNU Open Godkjent 1.5 Nina Andersen 3 Dager siden
Standards Godkjent 6.3 Berit Stærkær 3 Dager siden
Experts in Teamwork - for students Godkjent 11.6 (Mindre endring) Thor Halvor Haugen 3 Dager siden
Eksperter i team - for studenter Godkjent 20.2 (Mindre endring) Thor Halvor Haugen 3 Dager siden
Antall forsøk på eksamen Godkjent 3.5 Anette Knutsen 3 Dager siden
After activating your NTNU user account Godkjent 1.4 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 3 Dager siden
Etter aktivering Godkjent 2.3 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 3 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 12.5 Lars Trovatten Grønflaten 3 Dager siden
Programme Councils at the Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 5.4 Lars Trovatten Grønflaten 3 Dager siden