Sider med Tema Tilrettelegging .

Status Revisjon Bruker  
Accommodations during exams for special needs students Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 1 År siden
Accommodations for students with mental illnesses Godkjent 2.2 Reidar Angell Hansen 2 År siden
Accomodations for students with Aspergers syndrome Godkjent 1.3 Reidar Angell Hansen 2 År siden
Alternativt tilbud til hovedekskursjonen Godkjent 2.0 Kjersti Lunden Nilsen 7 Måneder siden
Bruk mikrofon Godkjent 5.8 Reidar Angell Hansen 5 Måneder siden
Courses and groups for students with special needs Godkjent 1.2 Carina Engstrøm Reinholtsen 11 Måneder siden
Eksempler på tilrettelegging Godkjent 2.9 Reidar Angell Hansen 7 Dager siden
Equipment and study aids for special needs students Godkjent 2.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Examples of adaptations Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 11 Måneder siden
Forelese for studenter med funksjonsnedsettelse Godkjent 3.5 Reidar Angell Hansen 9 Måneder siden
Generelle lover og regler Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 4 År siden
Generelle lover og regler - studier Godkjent 21.1 Kjersti Møller 28 Dager siden
HC parking and transport Godkjent 1.9 (Mindre endring) Reidar Angell Hansen 2 År siden
Hjelpemidler til utlån Godkjent 5.3 Ingebjørg Dahl 1 År siden
Hva er IKT-reglementet Godkjent 3.9 Vebjørn Slyngstadli 1 År siden
Hva er IT-reglementet Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 1 År siden
Hvile- og ammerom Godkjent 1.1 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Hørselshemming Godkjent 5.4 Reidar Angell Hansen 1 År siden
Håndtere utfordrende veiledningssituasjoner Godkjent 5.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Manager of an employee with substance abuse problems Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
Matteland Godkjent 2.7 Per Kristian Hove 4 Måneder siden
Parking and transport Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 3 År siden
Programmes for students with dyslexia Godkjent 2.6 Reidar Angell Hansen 2 År siden
Regler for obligatorisk undervisning for medisinstudenter Godkjent 1.4 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 1 År siden
Restrooms and nursing rooms Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Retningslinjer for innvilgning av tilrettelegging Godkjent 1.1 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Semester Card Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Semesteravgift og registrering Godkjent 8.7 Anette Knutsen 1 Måned siden
Semesterkort Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Services for deaf or hearing-impared students Godkjent 2.9 (Mindre endring) Reidar Angell Hansen 2 År siden
Services for students with mobility impairment Godkjent 1.5 Reidar Angell Hansen 2 År siden
Services for visually impaired or blind students Godkjent 2.5 Reidar Angell Hansen 2 År siden
Special examination arrangements Godkjent 4.5 Anette Knutsen 4 Måneder siden
Student ID Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Student ID - app Godkjent 6.4 Anette Knutsen 1 År siden
Studentbevis - app Godkjent 7.1 (Mindre endring) Gabriel Alfnes 7 Måneder siden
Synshemming Godkjent 8.2 Reidar Angell Hansen 1 År siden
Søk om tilrettelegging som toppidrettsstudent Godkjent 2.9 Cecilie Christensen Baar 19 Dager siden
Teaching students with disabilities Godkjent 1.6 (Mindre endring) Anette Lindi 2 År siden
Tilbud for deg med ADHD Godkjent 7.5 Reidar Angell Hansen 1 År siden
Tilbud for deg med Aspergers syndrom Godkjent 5.3 Reidar Angell Hansen 1 År siden
Tilbud for deg med bevegelseshemming Godkjent 4.8 Reidar Angell Hansen 1 År siden
Tilbud for deg med dysleksi Godkjent 5.2 Reidar Angell Hansen 1 År siden
Tilbud for deg med psykiske lidelser Godkjent 5.4 Reidar Angell Hansen 1 År siden
Tilrettelegging - for studieveiledere Godkjent 4.5 Reidar Angell Hansen 13 Dager siden
Tilrettelegging - kurs og grupper Godkjent 5.3 Reidar Angell Hansen 14 Dager siden
Tilrettelegging av studier i utlandet Godkjent 3.4 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 1 År siden
Tilrettelegging for gravide ved HF Godkjent 1.3 Siv Ingrid Skau Ekra 5 År siden
Tilrettelegging på eksamen Godkjent 11.4 Kjersti Sørensen 4 Måneder siden
Timeplaner ved MH-fakultetet Godkjent 2.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Transport og parkering - HC Godkjent 3.2 Reidar Angell Hansen 11 Måneder siden