Sider med Tema Tilrettelegging .

Status Revisjon Bruker  
Accommodations during exams for special needs students Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 1 År siden
Accommodations for students with mental illnesses Godkjent 2.2 Reidar Angell Hansen 2 År siden
Accomodations for students with Aspergers syndrome Godkjent 1.3 Reidar Angell Hansen 2 År siden
Alternativt tilbud til hovedekskursjonen Godkjent 2.0 Kjersti Lunden Nilsen 7 Måneder siden
Bruk mikrofon Godkjent 5.8 Reidar Angell Hansen 5 Måneder siden
Courses and groups for students with special needs Godkjent 1.2 Carina Engstrøm Reinholtsen 11 Måneder siden
Eksempler på tilrettelegging Godkjent 2.9 Reidar Angell Hansen 3 Dager siden
Equipment and study aids for special needs students Godkjent 2.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Examples of adaptations Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 11 Måneder siden
Forelese for studenter med funksjonsnedsettelse Godkjent 3.5 Reidar Angell Hansen 9 Måneder siden
Generelle lover og regler Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 4 År siden
Generelle lover og regler - studier Godkjent 21.1 Kjersti Møller 25 Dager siden
HC parking and transport Godkjent 1.9 (Mindre endring) Reidar Angell Hansen 2 År siden
Hjelpemidler til utlån Godkjent 5.3 Ingebjørg Dahl 1 År siden
Hva er IKT-reglementet Godkjent 3.9 Vebjørn Slyngstadli 1 År siden
Hva er IT-reglementet Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 1 År siden
Hvile- og ammerom Godkjent 1.1 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Hørselshemming Godkjent 5.4 Reidar Angell Hansen 1 År siden
Håndtere utfordrende veiledningssituasjoner Godkjent 5.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Manager of an employee with substance abuse problems Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden