Sider med Tema Doktorgrad .

Status Revisjon Bruker  
Access for externally employed PhD-candidates Godkjent 1.5 (Mindre endring) Gro Lurås 2 År siden
Administrator for bedømmelseskomite - doktorgrad Godkjent 2.2 Runa Nilssen 8 Dager siden
Admission requirements for PhD programmes Godkjent 2.3 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden
After submission of doctoral thesis - PhD Godkjent 2.2 Per Henning 7 Måneder siden
Avhandlingsformer - artikkelbasert og monografi - doktorgrad Godkjent 2.7 Kristina Jones 1 År siden
Avtale ved opptak - doktorgrad Godkjent 3.5 Jorunn Wessel 4 Måneder siden
Bedømmelseskomite - doktorgrad Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Bilder fra NTNU Godkjent 2.1 Nina Kotte 8 Måneder siden
Borrowing banners and rollups Godkjent 3.8 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 5 Måneder siden
Brosjyre Godkjent 2.0 Bjørg Danielsen 5 År siden
Bruksregler for NTNU-logoen Godkjent 2.3 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 4 År siden
Business cards Godkjent 2.9 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Career support and development for postdocs Godkjent 3.5 Kristin Skjeldestad 12 Dager siden
Checklist for submitting your dissertation Godkjent 1.9 Thomas Andersen 4 År siden
Co-authorship Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Conflicts - PhD Godkjent 1.3 (Mindre endring) Gro Lurås 4 År siden
Delays during the PhD period Godkjent 1.4 (Mindre endring) Gro Lurås 4 År siden
Dion Godkjent 2.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Dion - for doctoral candidates Godkjent 1.8 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden
Disputaser ved NTNU Godkjent 3.0 Christine Anne Sætre 5 Måneder siden
Dissemination of research - PhD Godkjent 1.4 Tore Hugubakken 2 År siden
Doktorgrad Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 5 Måneder siden
Doktorgrad - avslutningsfasen Godkjent 1.8 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 6 År siden
Doktorgrad - gjennomføringsfasen Godkjent 2.1 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Doktorgrad - Kvalitetssikring av avhandlingen Godkjent 1.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden
Doktorgrad - Opplæringsdel Godkjent 2.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 11 Måneder siden
Doktorgrad - oppstartsfasen Godkjent 2.0 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 6 År siden
Doktorgrad - skjema - IE Godkjent 10.5 Harald Lenschow 2 Måneder siden
Doktorgrad - skjema - IV Godkjent 3.5 Runa Nilssen 16 Dager siden
Doktorgrad - skjemaer Godkjent 8.7 (Mindre endring) Jorunn Wessel 4 Måneder siden
Doktorgrad - SU Godkjent 3.8 Pia Karoline Farstad Eriksen 15 Dager siden
Doktorgradsadministrasjon ved IV Godkjent 5.9 Runa Nilssen 4 Måneder siden
Doktorgradsadministrasjon ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Doktorgradsløpet - Hvem gjør hva? Godkjent 2.4 Christine Anne Sætre 5 Måneder siden
Doktorgradsprogrammer Godkjent 2.6 Pernille Feilberg 2 År siden
Driftsmidler - doktorgrad Godkjent 1.6 (Mindre endring) Gro Lurås 3 År siden
Etter innlevering - doktorgrad Godkjent 3.9 Christine Anne Sætre 5 Måneder siden
Farger i grafisk profil Godkjent 6.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Fellesgrad og cotutelle Godkjent 2.9 (Mindre endring) Gro Lurås 11 Måneder siden
Ferdige maler for trykksaker Godkjent 19.8 Mads Nordtvedt 5 Dager siden
Finansiering av doktorgrad Godkjent 1.4 (Mindre endring) Jorunn Wessel 4 År siden
Follow-up during the PhD period Godkjent 1.8 Heine Anders Skipenes 2 Måneder siden
Formidling - doktorgrad Godkjent 1.6 (Mindre endring) Gro Lurås 4 År siden
Forsinkelse i doktorgradsløpet Godkjent 1.5 (Mindre endring) Gro Lurås 4 År siden
Fra innlevering til disputas ved HF - doktorgrad Godkjent 2.3 (Mindre endring) Gro Lurås 19 Dager siden
Fremdriftsrapportering doktorgrad - ofte stilte spørsmål Godkjent 4.5 Heine Anders Skipenes 1 Måned siden
Frivillig oermisjon - Rutiner ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Frivillig permisjon for stipendiater - Rutiner ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Frivillig permisjon for stipendiater - Rutiner ved MH Godkjent 1.8 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
From submission to defence at HF - PhD Godkjent 1.6 (Mindre endring) Gro Lurås 19 Dager siden
Gjenoppstartsstipend ved HF Godkjent 1.2 (Mindre endring) Gro Lurås 4 År siden
Gjenoppstartsstipend ved MH Godkjent 1.6 Bjarne Anders Lein 16 Dager siden
Håndbok for doktorgradsutdanningen Godkjent 1.6 (Mindre endring) Tone Kvenild 4 År siden
Illness and leave of absence - PhD Godkjent 2.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Måneder siden
Improving the quality of your dissertation Godkjent 1.4 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 5 År siden
Institutt for Elkraftteknikk Publikasjoner 2015 Godkjent 1.4 Åshild Undlien Meistad 3 År siden
IVM - PhD Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Joint doctoral degrees Godkjent 2.1 Gro Lurås 3 Måneder siden
Konflikter i doktorgradsperioden Godkjent 1.5 Kristin Wergeland Brekke 2 År siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 8.8 Pernille Feilberg 2 Måneder siden
Lag trykksaker på web Godkjent 3.9 Mads Nordtvedt 3 År siden
Lage presentasjon Godkjent 15.2 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 1 Måned siden
Levere doktorgradsavhandling Godkjent 5.6 (Mindre endring) Gro Lurås 19 Dager siden
Levere doktorgradsavhandling ved NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Levere doktorgradsavhandling ved NV Godkjent 2.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Logo og maler - videoer Godkjent 2.5 Mads Nordtvedt 4 Måneder siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin Godkjent 1.0 Kristina Jones 4 År siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.4 Kristina Jones 10 Måneder siden
NTNUs skrifttype Godkjent 2.8 Mads Nordtvedt 1 År siden
Oppfølging underveis i doktorgradsperioden Godkjent 2.8 (Mindre endring) Gro Lurås 10 Måneder siden
Oppstartsseminar for doktorgradskandidater Godkjent 1.7 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 6 År siden
Order an NTNU ring Godkjent 2.7 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 7 Måneder siden
Outgoing mobility - PhD Godkjent 1.9 (Mindre endring) Sandra Skillingsås 14 Dager siden