Sider med Tema Doktorgrad .

Status Revisjon Bruker  
Access for externally employed PhD-candidates Godkjent 1.5 (Mindre endring) Gro Lurås 2 År siden
Administrator for bedømmelseskomite - doktorgrad Godkjent 2.2 Runa Nilssen 10 Dager siden
Admission requirements for PhD programmes Godkjent 2.3 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden
After submission of doctoral thesis - PhD Godkjent 2.2 Per Henning 7 Måneder siden
Avhandlingsformer - artikkelbasert og monografi - doktorgrad Godkjent 2.7 Kristina Jones 1 År siden
Avtale ved opptak - doktorgrad Godkjent 3.5 Jorunn Wessel 4 Måneder siden
Bedømmelseskomite - doktorgrad Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Bilder fra NTNU Godkjent 2.1 Nina Kotte 8 Måneder siden
Borrowing banners and rollups Godkjent 3.8 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 5 Måneder siden
Brosjyre Godkjent 2.0 Bjørg Danielsen 5 År siden
Bruksregler for NTNU-logoen Godkjent 2.3 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 4 År siden
Business cards Godkjent 2.9 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Career support and development for postdocs Godkjent 3.5 Kristin Skjeldestad 15 Dager siden
Checklist for submitting your dissertation Godkjent 1.9 Thomas Andersen 4 År siden
Co-authorship Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Conflicts - PhD Godkjent 1.3 (Mindre endring) Gro Lurås 4 År siden
Delays during the PhD period Godkjent 1.4 (Mindre endring) Gro Lurås 4 År siden
Dion Godkjent 2.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Dion - for doctoral candidates Godkjent 1.8 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden
Disputaser ved NTNU Godkjent 3.0 Christine Anne Sætre 5 Måneder siden