Sider med Tema Doktorgrad .

Status Revisjon Bruker  
Responsibilities during the execution phase Godkjent 1.5 Anders Nese 4 År siden
Responsibilities during the final phase Godkjent 1.3 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 6 År siden
Responsibilities during the start-up phase Godkjent 1.3 Christine Anne Sætre 6 År siden
Restart extension at the Faculty of Humanities - PhD Godkjent 1.0 Gro Lurås 4 År siden
Sjekkliste for innlevering av doktoravhandling Godkjent 2.5 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 6 År siden
Skilt og dekor Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Skilt og merking Godkjent 10.7 Emil Westly Keiseraas 22 Dager siden
Skjema - Doktorgrad - AD Godkjent 1.2 Kathinka Brødreskift Høyden 15 Dager siden
Skjema - doktorgrad - MH Godkjent 1.6 Linda Jørgensen Langberg 7 Måneder siden
Skjema - HF - doktorgrad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Gro Lurås 2 Måneder siden
Standardfonter ved NTNU Godkjent 2.0 Mads Nordtvedt 2 År siden
Stillingsannonse Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 8 År siden
Submitting your doctoral thesis - PhD Godkjent 3.1 (Mindre endring) Gro Lurås 22 Dager siden
Sykdom og permisjon - doktorgrad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Måneder siden
Søk om opptak til doktorgradstudiet Godkjent 5.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden
Tekniske og administrative ressurser ved IKJ Godkjent 3.9 Jon Erik Aaseng 1 Måned siden
The Postdoc Action Pilot Project Godkjent 3.7 (Mindre endring) Kristin Skjeldestad 4 Måneder siden
Thesis types - Collection of articles and monograph - PhD Godkjent 1.6 Åslaug Mostad 3 År siden
Tilgang for eksternt tilsatte - doktorgrad Godkjent 1.8 Christine Anne Sætre 5 Måneder siden
Trial lecture and defence Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Trykking av oppgaver Godkjent 7.3 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 9 Måneder siden
Utenlandsopphold - doktorgrad Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 17 Dager siden
Utlån av bannere og rollups Godkjent 5.4 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 1 Måned siden
Utlån av rollups Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Veiledning for doktorgradskandidater Godkjent 4.1 (Mindre endring) Gro Lurås 9 Måneder siden
Visittkort Godkjent 3.8 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Vitenskapsmuseets profilering Godkjent 4.6 Tove Eivindsen 2 År siden
Vurdering av utenlandsk utdannelse ved opptak til doktorgrad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 1 År siden
Working capital - PhD Godkjent 1.2 (Mindre endring) Gro Lurås 4 År siden