Sider med Tema HMS .

Status Revisjon Bruker  
HMS-kontakter ved Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden
HMS-opplæring for nye medarbeidere i Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden
Oppfølging av nytilsatte medarbeidere og vikarer - Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden
Opplæring og oppfølging ved Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden
Opplæring og oppfølging ved Campusservice Godkjent 1.4 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 3 År siden
Ferdigbefaring byggrenhold Godkjent 1.5 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 3 År siden
Tungt og ensformig arbeid - driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 3 År siden
Kontakt Serviceenheten ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Tungt og ensformig arbeid - Campusservice Godkjent 2.0 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 3 År siden
Saksbehandling i Lydia ved fravær av teamleder i LPR Godkjent 2.6 (Mindre endring) Sidsel Kristiansen 3 År siden
HMS-avdelingen Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
The HSE division Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Lokalt samarbeidsutvalg -LOSAM- ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 3 År siden
Retningslinjer for Logistikk, park og ressurs Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Retningslinjer for Logistikk park og ressurs Godkjent 2.6 Tanja Mathiesen 3 År siden
Retningslinjer for Servicesenter for eiendom Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Oppfølging av medarbeidere ved avvik Godkjent 1.6 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Test av MRSA og TBC ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Kontroll og vedlikehold av tak Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Lokalt samarbeidsutvalg -LOSAM- ved IE-fakultetet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Saksbehandling i Lydia for sjåfør i Logistikkteamet Godkjent 1.2 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Melde skade - student Godkjent 2.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 År siden
Oppfølging av nytilsatte medarbeidere og vikarer - Campusservice Godkjent 1.9 Tore Hugubakken 2 År siden
HMS-kontakter ved Campusservice Godkjent 3.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Arbeid i hovedtavlerom Godkjent 2.2 (Mindre endring) Trond Øyum 2 År siden
Sommerarbeidere - retningslinjer Godkjent 2.9 (Mindre endring) Trond Øyum 2 År siden
Saksbehandling i Lydia for teamleder og oppgavefordeler i Logistikkteamet Godkjent 1.4 (Mindre endring) Trond Øyum 2 År siden
Retningslinjer for høyspent beredskap Godkjent 1.6 (Mindre endring) Trond Øyum 2 År siden
Håndtering av ammoniakklekkasje i kjøleanlegg Godkjent 1.5 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Retningslinjer for driftsoperatører Godkjent 3.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden