Sider med Tema HMS .

Status Revisjon Bruker  
Retningslinjer for Byggsikring Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Håndtering av asbestholdig materiale Godkjent 2.9 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Blodsøl oppkast og avføring Godkjent 2.6 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Håndtering av lysrør og sparepære Godkjent 2.2 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Håndtering av gassalarm i tekniske rom Godkjent 2.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Renhold av forsøksdyravdelinger Godkjent 2.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Puss og revisjon i jordet frakoblet høyspentanlegg Godkjent 1.8 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Strømbrudd og feilsøking i høyspentanlegg Godkjent 1.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Saksbehandling i LYDIA for bygningsansvarlig Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Saksbehandling i LYDIA ved fravær av arbeidsleder Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
HMS-kontakter ved Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
HMS-opplæring for nye medarbeidere i Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Oppfølging av nytilsatte medarbeidere og vikarer - Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Opplæring og oppfølging ved Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Opplæring og oppfølging ved Campusservice Godkjent 1.4 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Ferdigbefaring byggrenhold Godkjent 1.5 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Tungt og ensformig arbeid - driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Kontakt Serviceenheten ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Fakturering for ekstraordinært arbeid Godkjent 4.0 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden
Tungt og ensformig arbeid - Campusservice Godkjent 2.0 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 År siden