Sider med IT-info brukerstøtte .

Status Revisjon Bruker  
Nettkontakter ved NTNU Godkjent 40.2 (Mindre endring) Sølvi Seljeflot 1 Måned siden
Automatisk rettede oppgaver i Inspera - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.5 Vegard Fuglaas Andersen 1 Måned siden
Teams - bruk av faner Godkjent 1.1 (Mindre endring) Therese Federl 1 Måned siden
Teams - work with tabs Godkjent 1.1 (Mindre endring) Therese Federl 1 Måned siden
Orakel Support Services Godkjent 10.7 (Mindre endring) Sofie Holtan Lakså 1 Måned siden
Teams - fildeling Godkjent 1.1 (Mindre endring) Therese Federl 1 Måned siden
Teams - share files Godkjent 1.1 (Mindre endring) Therese Federl 1 Måned siden
Teams - chats and conversations Godkjent 1.1 (Mindre endring) Therese Federl 1 Måned siden
Teams - chat og samtaler Godkjent 1.1 (Mindre endring) Therese Federl 1 Måned siden
Digital test exam Godkjent 2.0 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 2 Måneder siden
Manually graded question types in Inspera - for academic staff Godkjent 1.7 Vegard Fuglaas Andersen 2 Måneder siden
Manuelt rettede oppgaver i Inspera - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.8 Vegard Fuglaas Andersen 2 Måneder siden
Automatic graded question types in Inspera - for academic staff Godkjent 1.3 Vegard Fuglaas Andersen 2 Måneder siden
Digital eksamen - ofte stilte spørsmål Godkjent 6.8 Vegard Fuglaas Andersen 2 Måneder siden
Digital school exam - for academic staff Godkjent 4.5 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 2 Måneder siden
Digital gruppeinnlevering - for administrativt ansatte Godkjent 2.4 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 3 Måneder siden
Felles filområde - Kontaktpersoner Godkjent 2.7 (Mindre endring) Thomas Misje 3 Måneder siden
Innsida tilganger Godkjent 3.6 Christine Anne Sætre 4 Måneder siden
IT user support Godkjent 4.2 Christine Anne Sætre 4 Måneder siden
Brukerstøtte IT Godkjent 9.5 Christine Anne Sætre 4 Måneder siden
Installere Skype for Business Godkjent 2.8 Jan Ole Waagen 4 Måneder siden
Datainnsamling Godkjent 2.3 Heine Anders Skipenes 5 Måneder siden
Plagiarism control - Understanding the Urkund analysis report Godkjent 2.3 Marit Kristine Berntsen 5 Måneder siden
Plagieringskontroll - Forstå analyserapporten fra Urkund Godkjent 2.3 Marit Kristine Berntsen 5 Måneder siden
Digital hjemmeeksamen - for studenter Godkjent 6.4 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 5 Måneder siden
Digital home exam - for students Godkjent 3.9 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 5 Måneder siden
Office 365 - OneDrive Godkjent 1.9 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 5 Måneder siden
Office 365 - OneDrive Godkjent 2.0 (Mindre endring) Markus Kristoffer Lindberg 5 Måneder siden
Returned travel claims Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden
Office 365 - OneNote Godkjent 1.1 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 5 Måneder siden