Sider med Tema Doktorgrad .

Status Revisjon Bruker  
Driftsmidler - doktorgrad Godkjent 1.6 (Mindre endring) Gro Lurås 3 År siden
Publisering - doktorgrad Godkjent 1.7 (Mindre endring) Gro Lurås 3 År siden
Bruksregler for NTNU-logoen Godkjent 2.3 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 3 År siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Conflicts - PhD Godkjent 1.3 (Mindre endring) Gro Lurås 4 År siden
Delays during the PhD period Godkjent 1.4 (Mindre endring) Gro Lurås 4 År siden
Forsinkelse i doktorgradsløpet Godkjent 1.5 (Mindre endring) Gro Lurås 4 År siden
Formidling - doktorgrad Godkjent 1.6 (Mindre endring) Gro Lurås 4 År siden
Working capital - PhD Godkjent 1.2 (Mindre endring) Gro Lurås 4 År siden
Håndbok for doktorgradsutdanningen Godkjent 1.6 (Mindre endring) Tone Kvenild 4 År siden
PhD -- academic training Godkjent 1.9 Thomas Andersen 4 År siden
Responsibilities during the execution phase Godkjent 1.5 Anders Nese 4 År siden
Checklist for submitting your dissertation Godkjent 1.9 Thomas Andersen 4 År siden
Restart extension at the Faculty of Humanities - PhD Godkjent 1.0 Gro Lurås 4 År siden
Gjenoppstartsstipend ved HF Godkjent 1.2 (Mindre endring) Gro Lurås 4 År siden
Finansiering av doktorgrad Godkjent 1.4 (Mindre endring) Jorunn Wessel 4 År siden
Improving the quality of your dissertation Godkjent 1.4 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 4 År siden
Brosjyre Godkjent 2.0 Bjørg Danielsen 4 År siden
Sjekkliste for innlevering av doktoravhandling Godkjent 2.5 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 6 År siden
Responsibilities during the final phase Godkjent 1.3 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 6 År siden
Responsibilities during the start-up phase Godkjent 1.3 Christine Anne Sætre 6 År siden
PhD start-up seminar Godkjent 1.2 Christine Anne Sætre 6 År siden
Doktorgrad - oppstartsfasen Godkjent 2.0 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 6 År siden
Doktorgrad - avslutningsfasen Godkjent 1.8 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 6 År siden
Oppstartsseminar for doktorgradskandidater Godkjent 1.7 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 6 År siden
Stillingsannonse Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 8 År siden