Sider med Tema Doktorgrad .

Status Revisjon Bruker  
Prøveforelesninger og disputas Godkjent 3.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Project description - PhD Godkjent 1.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Fellesgrad og cotutelle Godkjent 2.9 (Mindre endring) Gro Lurås 9 Måneder siden
Farger i grafisk profil Godkjent 6.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Prosjektbeskrivelse - doktorgrad Godkjent 2.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Doktorgrad - Opplæringsdel Godkjent 2.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 9 Måneder siden
Vurdering av utenlandsk utdannelse ved opptak til doktorgrad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 9 Måneder siden
Procedures for PhD candidates at IBM Godkjent 4.2 (Mindre endring) Carine Louise Nilsen 9 Måneder siden
Skilt og dekor Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 10 Måneder siden
PhD Handbook Godkjent 1.5 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 10 Måneder siden
Doktorgrad - gjennomføringsfasen Godkjent 2.1 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Dion - for doctoral candidates Godkjent 1.8 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden
Søk om opptak til doktorgradstudiet Godkjent 5.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden
Doktorgrad - Kvalitetssikring av avhandlingen Godkjent 1.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden
Dion Godkjent 2.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Trial lecture and defence Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
NTNUs skrifttype Godkjent 2.8 Mads Nordtvedt 1 År siden
PhD required duties Godkjent 1.9 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Pliktarbeid Godkjent 2.1 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Avhandlingsformer - artikkelbasert og monografi - doktorgrad Godkjent 2.7 Kristina Jones 1 År siden
Submitting your doctoral thesis - PhD Godkjent 3.0 (Mindre endring) Kjersti Strømme 1 År siden
Levere doktorgradsavhandling ved NV Godkjent 2.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 1 År siden
Co-authorship Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Publisere disputaser på nett Godkjent 4.9 Kristina Jones 1 År siden
Standardfonter ved NTNU Godkjent 2.0 Mads Nordtvedt 2 År siden
Administrator for bedømmelseskomite - doktorgrad Godkjent 2.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Doktorgradsprogrammer Godkjent 2.6 Pernille Feilberg 2 År siden
Access for externally employed PhD-candidates Godkjent 1.5 (Mindre endring) Gro Lurås 2 År siden
Konflikter i doktorgradsperioden Godkjent 1.5 Kristin Wergeland Brekke 2 År siden
Publish your doctoral thesis in NTNU Open Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Bedømmelseskomite - doktorgrad Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Frivillig permisjon for stipendiater - Rutiner ved MH Godkjent 1.8 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
Vitenskapsmuseets profilering Godkjent 4.6 Tove Eivindsen 2 År siden
Publishing - PhD Godkjent 1.7 Roar Storleer 2 År siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Frivillig permisjon for stipendiater - Rutiner ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Dissemination of research - PhD Godkjent 1.4 Tore Hugubakken 2 År siden
Doktorgradsadministrasjon ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
IVM - PhD Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Levere doktorgradsavhandling ved NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Business cards Godkjent 2.9 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Visittkort Godkjent 3.8 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Lag trykksaker på web Godkjent 3.9 Mads Nordtvedt 2 År siden
Admission requirements for PhD programmes Godkjent 2.3 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden
Utlån av rollups Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Thesis types - Collection of articles and monograph - PhD Godkjent 1.6 Åslaug Mostad 3 År siden
Frivillig oermisjon - Rutiner ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Institutt for Elkraftteknikk Publikasjoner 2015 Godkjent 1.4 Åshild Undlien Meistad 3 År siden
Driftsmidler - doktorgrad Godkjent 1.6 (Mindre endring) Gro Lurås 3 År siden