Sider med Tema Doktorgrad .

Status Revisjon Bruker  
Doktorgrad - skjema - IE Godkjent 10.4 Harald Lenschow 1 Dag siden
Career support and development for postdocs Godkjent 3.3 (Mindre endring) Kristin Skjeldestad 9 Dager siden
PhD forms - IV Godkjent 1.5 Runa Nilssen 14 Dager siden
Doktorgrad - skjema - IV Godkjent 3.1 (Mindre endring) Runa Nilssen 14 Dager siden
Follow-up during the PhD period Godkjent 1.8 Heine Anders Skipenes 16 Dager siden
Progress report PhD - frequently asked questions Godkjent 1.8 Heine Anders Skipenes 16 Dager siden
Fremdriftsrapportering doktorgrad - ofte stilte spørsmål Godkjent 4.0 Heine Anders Skipenes 16 Dager siden
PhD forms - Faculty of Humanities Godkjent 1.9 (Mindre endring) Gro Lurås 17 Dager siden
Skjema - HF - doktorgrad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Gro Lurås 17 Dager siden
Joint doctoral degrees Godkjent 2.1 Gro Lurås 27 Dager siden
Publisere doktoravhandling i NTNU Open Godkjent 6.9 Nina Andersen 29 Dager siden
Publish doctoral theses in NTNU Open Godkjent 1.5 Nina Andersen 29 Dager siden
Illness and leave of absence - PhD Godkjent 2.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Sykdom og permisjon - doktorgrad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Lage presentasjon Godkjent 13.6 Kolbjørn Skarpnes 1 Måned siden
PhD agreement Godkjent 2.2 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 Måned siden
PhD - forms Godkjent 4.5 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 Måned siden
Doktorgrad - skjemaer Godkjent 8.7 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 Måned siden
Avtale ved opptak - doktorgrad Godkjent 3.5 Jorunn Wessel 1 Måned siden
Doktorgrad - SU Godkjent 3.5 Pia Karoline Farstad Eriksen 1 Måned siden
Ferdige maler for trykksaker Godkjent 14.8 Mads Nordtvedt 2 Måneder siden
Logo og maler - videoer Godkjent 2.5 Mads Nordtvedt 2 Måneder siden
Utenlandsopphold - doktorgrad Godkjent 2.1 (Mindre endring) Gro Lurås 2 Måneder siden
Research stay abroad - PhD Godkjent 1.4 (Mindre endring) Gro Lurås 2 Måneder siden
Doktorgradsadministrasjon ved IV Godkjent 5.9 Runa Nilssen 2 Måneder siden
Skjema - Doktorgrad - AD Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Skilt og merking Godkjent 10.5 Emil Westly Keiseraas 2 Måneder siden
The Postdoc Action Pilot Project Godkjent 3.7 (Mindre endring) Kristin Skjeldestad 2 Måneder siden
Utlån av bannere og rollups Godkjent 5.3 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 2 Måneder siden
Borrowing banners and rollups Godkjent 3.8 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 2 Måneder siden
Levere doktorgradsavhandling Godkjent 5.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Disputaser ved NTNU Godkjent 3.0 Christine Anne Sætre 3 Måneder siden
Doktorgradsløpet - Hvem gjør hva? Godkjent 2.4 Christine Anne Sætre 3 Måneder siden
Etter innlevering - doktorgrad Godkjent 3.9 Christine Anne Sætre 3 Måneder siden
Tilgang for eksternt tilsatte - doktorgrad Godkjent 1.8 Christine Anne Sætre 3 Måneder siden
Doktorgrad Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 3 Måneder siden
PhD - Faculty contacts Godkjent 5.6 Harald Lenschow 4 Måneder siden
Skjema - doktorgrad - MH Godkjent 1.6 Linda Jørgensen Langberg 5 Måneder siden
After submission of doctoral thesis - PhD Godkjent 2.2 Per Henning 5 Måneder siden
Order an NTNU ring Godkjent 2.7 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 5 Måneder siden
Bilder fra NTNU Godkjent 2.1 Nina Kotte 6 Måneder siden
Trykking av oppgaver Godkjent 7.3 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 6 Måneder siden
PhD candidate supervision Godkjent 2.6 (Mindre endring) Gro Lurås 7 Måneder siden
Veiledning for doktorgradskandidater Godkjent 4.1 (Mindre endring) Gro Lurås 7 Måneder siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.4 Kristina Jones 7 Måneder siden
Oppfølging underveis i doktorgradsperioden Godkjent 2.8 (Mindre endring) Gro Lurås 7 Måneder siden
From submission to defence at HF - PhD Godkjent 1.5 (Mindre endring) Gro Lurås 7 Måneder siden
Fra innlevering til disputas ved HF - doktorgrad Godkjent 2.1 (Mindre endring) Gro Lurås 7 Måneder siden
Gjenoppstartsstipend ved MH Godkjent 1.5 Bjarne Anders Lein 8 Måneder siden
Prøveforelesninger og disputas Godkjent 3.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden