Sider med Tema HMS .

Status Revisjon Bruker  
Hazardous infectious and radioactive waste Godkjent 5.1 Ann Kristin Sjaastad 2 Dager siden
Farlig - smittefarlig og radioaktivt avfall Godkjent 11.4 Ann Kristin Sjaastad 2 Dager siden
Contact your Safety representative Godkjent 10.6 (Mindre endring) Espen Fjærvik 3 Dager siden
Finn ditt verneombud Godkjent 51.6 (Mindre endring) Espen Fjærvik 3 Dager siden
Risikovurdering Godkjent 20.5 Lise M. Konow Linnerud 4 Dager siden
Håndtering av fuktskade - vannlekkasje - muggsoppvekst Godkjent 2.4 Edith Marlene Søndre 4 Dager siden
Handling water damage - damp - leaks - mould Godkjent 1.2 Edith Marlene Søndre 4 Dager siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 34.0 (Mindre endring) Kristin Lysklett 5 Dager siden
HSE coordinators Godkjent 7.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Dager siden
HMS-koordinatorer Godkjent 18.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Dager siden
Strømulykke Godkjent 2.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 9 Dager siden
HMS ved NV Godkjent 46.1 (Mindre endring) Espen Fjærvik 9 Dager siden
Eksponeringsregister Godkjent 10.3 (Mindre endring) Tonje Faanes 10 Dager siden
Disposal of chemical waste Godkjent 4.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 12 Dager siden
Occupational Health Services Godkjent 3.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 12 Dager siden
Bedriftshelsetjenesten Godkjent 6.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 12 Dager siden
Working with human material Godkjent 5.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 12 Dager siden
Farlig - smittefarlig og radioaktivt avfall - ansvar og oppgaver Godkjent 4.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 12 Dager siden
Radiation protection - response plan for incidents and accidents Godkjent 1.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 12 Dager siden
Hazardous infectious and radioactive waste - tasks and responsibilities Godkjent 2.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 12 Dager siden
Pregnancy and radiation exposure Godkjent 2.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 12 Dager siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for medarbeidere Godkjent 3.9 (Mindre endring) Kristin Lysklett 12 Dager siden
Arbeidsmiljøutvalget - AMU Godkjent 31.7 (Mindre endring) Anne-Elisabeth Holte 15 Dager siden
Melde personskade Godkjent 2.4 (Mindre endring) Arve Johansen 17 Dager siden
Renhold - ergonomi Godkjent 4.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 18 Dager siden
Inkluderende arbeidsliv Godkjent 17.4 (Mindre endring) Kristin Lysklett 22 Dager siden
Test av MRSA og TBC ved MH Godkjent 7.2 Mona Dalland Stormo 22 Dager siden
Vaksine Godkjent 6.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 23 Dager siden
HMS ved IFY Godkjent 12.8 Oddbjørn Grandum 23 Dager siden
Coordination agreement Godkjent 3.5 Arve Johansen 25 Dager siden
Samordningsavtale Godkjent 10.1 (Mindre endring) Arve Johansen 25 Dager siden
Feltarbeid - for deg som leder Godkjent 18.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 26 Dager siden
Avfall Godkjent 17.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 29 Dager siden
Stoffkartotek Godkjent 26.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Work Environment Survey - for managers Godkjent 1.8 Kristin Wergeland Brekke 1 Måned siden
Work Environment Survey - for employees Godkjent 1.6 Kristin Wergeland Brekke 1 Måned siden
Databrille Godkjent 15.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Waste Godkjent 2.7 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Inneklima Godkjent 10.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Indoor climate and air quality Godkjent 2.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Laboratory and workshop handbook Godkjent 1.9 Arve Johansen 1 Måned siden
Laboratorie- og verkstedhåndbok Godkjent 9.9 Arve Johansen 1 Måned siden
Duty officers and help on campus Godkjent 2.5 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Lokalt samarbeidsutvalg - LOSAM - ved IE Godkjent 8.8 Anne Kristin Bratseth 1 Måned siden
Montering av overvåkningskamera Godkjent 1.9 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Fitness initiatives for employees in Trondheim Godkjent 6.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Felles treningstimer for ansatte i Trondheim Godkjent 9.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Peroksiddannende kjemikalier Godkjent 2.9 Ann Kristin Sjaastad 1 Måned siden
Områdeansvarlige - brann og rømming - ved HF Godkjent 6.1 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 2 Måneder siden
Saksbehandling i Lydia for team Godkjent 3.6 (Mindre endring) Trond Øyum 2 Måneder siden
HMS-roller ved NV Godkjent 17.0 (Mindre endring) Espen Fjærvik 2 Måneder siden
Rapporter om mobbing og trakassering Godkjent 2.4 (Mindre endring) Mads Saurstrø 2 Måneder siden
Kontroll og vedlikehold av tak og lysgraver Godkjent 3.4 (Mindre endring) Trond Øyum 2 Måneder siden
Conducting risk assessments Godkjent 3.9 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 2 Måneder siden
Gjennomføre risikovurdering Godkjent 8.9 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 2 Måneder siden
Uakseptabel adferd - mobbing og konflikter Godkjent 13.8 (Mindre endring) Rune Haugen 2 Måneder siden
Vitenskapsmuseets treningstilbud Godkjent 2.3 Christen Torvik 3 Måneder siden
Organisering av HMS i Campusservice Godkjent 1.4 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 3 Måneder siden
HMS ved Campusservice Godkjent 17.8 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 3 Måneder siden
Feltarbeid - for deg som deltar Godkjent 9.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Vaccinations Godkjent 3.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Måneder siden
HMS ved IE Godkjent 5.0 Kai Torgeir Dragland 3 Måneder siden
Strålevern - lasere Godkjent 4.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Risk assessments Godkjent 6.4 Ann Kristin Sjaastad 4 Måneder siden
Verneombud Godkjent 22.7 (Mindre endring) Kristin Lysklett 4 Måneder siden
Safety data sheets Godkjent 6.2 Ann Kristin Sjaastad 4 Måneder siden
Fieldwork - for leaders Godkjent 5.8 Christen Torvik 4 Måneder siden
Whistleblowing Godkjent 2.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Måneder siden
Varsling Godkjent 5.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Måneder siden
Work with genetically modified organisms Godkjent 1.7 Ann Kristin Sjaastad 4 Måneder siden
Arbeid med genmodifiserte organismer Godkjent 2.9 Ann Kristin Sjaastad 4 Måneder siden
Manager of an employee with substance abuse problems Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Gravide og stråling Godkjent 3.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Radiation protection coordinators Godkjent 5.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Måneder siden
Strålevern - beredskap ved uhell og ulykke Godkjent 3.6 Ann Kristin Sjaastad 5 Måneder siden