Sider med Tema HMS .

Status Revisjon Bruker  
Bestille vernebrille Godkjent 6.8 (Mindre endring) Tina Husby Aune 1 Dag siden
Vitenskapsmuseets treningstilbud Godkjent 2.4 Roger Skjelbakken 2 Dager siden
Saksbehandling i Lydia for team Godkjent 3.8 (Mindre endring) Marte Valdimarsson 2 Dager siden
HMS ved NV Godkjent 46.6 Espen Fjærvik 6 Dager siden
Arbeidsmiljøutvalget - AMU Godkjent 32.7 (Mindre endring) Anne-Elisabeth Holte 6 Dager siden
Finn ditt verneombud Godkjent 54.2 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 7 Dager siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 34.9 (Mindre endring) Kristin Lysklett 8 Dager siden
Rus Godkjent 9.7 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 8 Dager siden
Substance abuse Godkjent 3.0 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 8 Dager siden
Occupational Health Services Godkjent 3.1 Ann Kristin Sjaastad 8 Dager siden
Inkluderende arbeidsliv Godkjent 17.5 (Mindre endring) Ann Kristin Sjaastad 8 Dager siden
Work Environment Survey - for managers Godkjent 1.9 Kristin Wergeland Brekke 8 Dager siden
HMS-roller ved NV Godkjent 18.3 (Mindre endring) Espen Fjærvik 8 Dager siden
Contact your Safety representative Godkjent 11.2 (Mindre endring) Espen Fjærvik 8 Dager siden
Strålevern - elektronmikroskop Godkjent 2.6 Ann Kristin Sjaastad 10 Dager siden
Strålevern - røntgenapparat Godkjent 8.3 Ann Kristin Sjaastad 10 Dager siden
Strålevern - lasere Godkjent 4.5 Ann Kristin Sjaastad 10 Dager siden
Strålevern - radioaktive kilder Godkjent 5.9 Ann Kristin Sjaastad 10 Dager siden
Sexual harassment Godkjent 1.5 Vebjørn Slyngstadli 10 Dager siden
Seksuell trakassering Godkjent 2.1 Vebjørn Slyngstadli 10 Dager siden
Fakturering for ekstraordinært arbeid Godkjent 4.1 Runar Solum 16 Dager siden
HMS skjema Godkjent 17.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 17 Dager siden
Farlig - smittefarlig og radioaktivt avfall Godkjent 11.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 17 Dager siden
Avfall Godkjent 17.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 17 Dager siden
Melde personskade Godkjent 2.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 17 Dager siden
Fitness initiatives for employees in Trondheim Godkjent 6.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 17 Dager siden
Felles treningstimer for ansatte i Trondheim Godkjent 9.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 17 Dager siden
Pregnancy and working in warm or cold environments Godkjent 1.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Uakseptabel adferd - mobbing og konflikter Godkjent 14.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
HMS ved HF Godkjent 2.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Radiation protection - radioactive waste Godkjent 3.7 Ann Kristin Sjaastad 1 Måned siden
Strålevern - radioaktivt avfall Godkjent 6.1 Ann Kristin Sjaastad 1 Måned siden
Coordination agreement Godkjent 3.7 (Mindre endring) Arve Johansen 1 Måned siden
IE-fakultetet Godkjent 33.4 Therese Mjøen 1 Måned siden
Avhende kjemikalieavfall Godkjent 20.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Disposal of chemical waste Godkjent 4.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Radiation protection coordinators Godkjent 5.1 Ann Kristin Sjaastad 1 Måned siden
Strålevernkoordinatorer Godkjent 9.1 Ann Kristin Sjaastad 1 Måned siden
Safety data sheets Godkjent 6.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Stoffkartotek Godkjent 26.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Tekniske og administrative ressurser ved IKJ Godkjent 3.9 Jon Erik Aaseng 1 Måned siden
Funn av sprøyter og sprøytespisser Godkjent 3.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 Måned siden
Vaccinations Godkjent 3.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Vaksine Godkjent 6.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
HMS-opplæring i Campusservice Godkjent 3.6 Anne Cecilie Holen 2 Måneder siden
Strømulykke Godkjent 2.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Hazardous infectious and radioactive waste Godkjent 5.1 Ann Kristin Sjaastad 2 Måneder siden
Risikovurdering Godkjent 20.5 Lise M. Konow Linnerud 2 Måneder siden
Håndtering av fuktskade - vannlekkasje - muggsoppvekst Godkjent 2.4 Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Handling water damage - damp - leaks - mould Godkjent 1.2 Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
HSE coordinators Godkjent 7.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
HMS-koordinatorer Godkjent 18.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Eksponeringsregister Godkjent 10.3 (Mindre endring) Tonje Faanes 2 Måneder siden
Bedriftshelsetjenesten Godkjent 6.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Working with human material Godkjent 5.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Farlig - smittefarlig og radioaktivt avfall - ansvar og oppgaver Godkjent 4.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Radiation protection - response plan for incidents and accidents Godkjent 1.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Hazardous infectious and radioactive waste - tasks and responsibilities Godkjent 2.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Pregnancy and radiation exposure Godkjent 2.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for medarbeidere Godkjent 3.9 (Mindre endring) Kristin Lysklett 2 Måneder siden
Renhold - ergonomi Godkjent 4.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Test av MRSA og TBC ved MH Godkjent 7.2 Mona Dalland Stormo 3 Måneder siden
HMS ved IFY Godkjent 12.8 Oddbjørn Grandum 3 Måneder siden
Samordningsavtale Godkjent 10.1 (Mindre endring) Arve Johansen 3 Måneder siden
Feltarbeid - for deg som leder Godkjent 18.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Work Environment Survey - for employees Godkjent 1.6 Kristin Wergeland Brekke 3 Måneder siden
Databrille Godkjent 15.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Waste Godkjent 2.7 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Inneklima Godkjent 10.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Indoor climate and air quality Godkjent 2.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Laboratory and workshop handbook Godkjent 1.9 Arve Johansen 3 Måneder siden
Laboratorie- og verkstedhåndbok Godkjent 9.9 Arve Johansen 3 Måneder siden
Duty officers and help on campus Godkjent 2.5 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Lokalt samarbeidsutvalg - LOSAM - ved IE Godkjent 8.8 Anne Kristin Bratseth 3 Måneder siden
Montering av overvåkningskamera Godkjent 1.9 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden