Spørsmål og svar om avvik - for studenter

Et avvik kan være alt fra dårlig håndtering av kjemikalier til mangelfull oppfølging av emneevalueringer. Det er viktig for NTNU at du melder inn alle avvik du oppdager. På hovedsiden for å melde avvik kan du melde inn avviket direkte til det temaet det gjelder. Da vil saksbehandlingen gå raskere. Det er samme pålogging som på Innsida.

 Meld avvik her

English version - Reporting non-conformances - for students

Hva melde hvor? #

Små reparasjoner og inneklima #

Skifte av lyspærer, renhold, ventilasjon, temperatur og forhold ved lesesaler: meld til e-vaktmester.

Utdanningskvalitet, undervisning og læringsmiljø #

  • Misnøye knyttet til studentmiljø, respekt, likebehandling, ytringsklima, møteplasser og studentvelferd
  • Misnøye med kvaliteten i undervisningen eller måten emnet/undervisningen er organisert på

Dette skal meldes inn til de vanlige kanalene:

Hvis dette ikke fører frem, eller saken har en karakter som gjør dette vanskelig kan du melde det som avvik. Her kan du også melde forbedringsforslag til ditt læringsmiljø ved NTNU.

Du melder avvik til ditt fakultet hvor ditt studieprogram tilhører.

Hvordan delta i kvalitetssikring av NTNUs utdanning

Helse, miljø og sikkerhet #

Et HMS-avvik er en mangel som kan medføre/ har medført skade på mennesker, miljø eller materiell. HMS-avvik skal alltid meldes i avvikssystemet. I avvikssystemet kan du også foreslå forbedringer knyttet til helse, miljø og sikkerhet ved NTNU. 

Melde HMS-avvik  

Varsling #

Ved brudd på lov og regelverk, eller etiske normer og andre alvorlige forhold som kan skade universitetet eller samfunnet, er det viktig at du varsler. Varsling gjelder også ved mobbing, diskriminering og trakassering.

OBS: Varsling skal IKKE legges inn i det elektroniske avvikssystemet.

Hvordan varsle og hvem du kan snakke med

Klage på formelle feil #

Klage på formelle feil ved eksamensavvikling eller gjennomføringen av sensuren skal ikke legges inn i avvikssystemet, men sendes til ditt fakultet.

Hvem kan melde avvik? #

Alle studenter ved NTNU kan melde saker inn i avvikssystemet. Du kan ikke melde anonymt, men din melding behandles fortrolig.

Ønsker du ikke å melde selv, kan du kontakte tillitsvalgte i ditt studentråd som har mulighet til å melde inn saken på vegne av deg. Den som legger inn saken i avvikssystemet vil motta epost med lenke til saken.

Generelle prinsipper #

Personopplysninger #

Sensitive personopplysninger skal ikke registreres i avvikssystemet. Avvikssystemet skal kun behandle selve hendelsen, og behandlingsansvarlig skal ta kontakt med deg hvis ytterligere informasjon er nødvendig.

Saksbehandlingstid #

For avviksmeldinger for læringsmiljø og utdanningskvalitet er frist fra avvik er mottatt til svar eller foreløpig svar skal gis, maksimalt 4 uker.

Følge saken #

Melder får en epost med lenke til saken når den er tatt til behandling, og en epost når saken avsluttes. Du kan følge saksgangen gjennom avvikssystemet når du ønsker.

Avvisning av meldte sak #

Hvis meldte sak ikke er et avvik vedrørende utdanningskvalitet, læringsmiljø eller HMS, vil meldingen bli avvist. Avvisning vil bli begrunnet i svar,  og du kan også finne begrunnelsen under "logg" i din sak i avvikssystemet.

Saksgang #

Saken sendes til en studiekvalitetskontakt ved melders fakultet som er ansvarlig for behandling av saken. Studiekvalitetskontakt kan sende sak til en tiltaksansvarlig for videre behandling, dette kan være instituttleder, dekan eller en kontaktperson ved en enhet som saken angår. Når tiltaksansvarlig(e) har markert saken som gjennomført, vil studiekvalitetskontakt kunne avslutte og lukke saken. Du som melder er ikke anonym, men din melding vil behandles fortrolig. Du får alltid svar på hva NTNU gjør med din sak.

Saker vedrørende HMS og fysisk læringsmiljø overføres til HMS-koordinator ved melders fakultet. Saker som meldes til e-vaktmester, håndteres i et eget elektronisk system.

Kontakt #

Er du usikker på hvem du skal melde avvik til, ta kontakt med rådgiver ved avdeling for studenttjenester.

0 Vedlegg
19422 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)