Wiki for bachelorstudenter i kjemi

Informasjonen på denne siden er for bachelorstudenter i kjemi.

Innhold

Nedenfor vil du finne studieplanen for bachelorstudenter i kjemi, basert på informasjon i studiehåndboka for 2013/14 2014/15, 2015/16, 2016/17 og 2017/18. Minner om at endringer i studieplanen kan forekomme i løpet av din studietid.

Studieplan BKJ, kull 2017

År Semester Emne Emne Emne Emne
3 6. (vår) KJ2900 Bachelorprosjekt i kjemi Valgbart emne Valgbart emne Valgbart emne
5. (høst) KJ1041 Kjemisk binding, spektroskopi og kinetikk Perspektivemne Valgbart emne Valgbart emne
2 4. (vår) FY0001 Brukerkurs i fysikk TKJ4202
Grunnleggende termodynamikk med lab 
KJ2022 Spektroskopiske metoder i organisk kjemi KJ2053 Kromatografi
3. (høst) KJ2050 Analytisk kjemi KJ2031 Videregående uorganisk kjemi. ST0103 Brukerkurs i statistikk

TDT4110 Informasjonsteknolgi grunnkurs

1 2. (vår) KJ1020 Organisk kjemi MA0002 Brukerkurs i matematikk B TMT4130 Uorganisk kjemi
1. (høst) KJ1000 Generell kjemi MA0001 Brukekurs i matematikk A EXPH0004 Filosofi og vitenskapsteori
    7,5 7,5 7,5 7,5

NB! Alle nye studenter må huske å melde seg opp i HMS0001 1.semesteret sitt.
Du vil få mer informasjon om det tilhørende HMS-kurset ila Realstart.

Obligatoriske kjemiemner, grunnpakke

Obligatoriske støtteemner + exphil og perspektivemne

Obligatoriske kjemiemner, fordypning

 

Studieplan BKJ, kull 2016

År Semester Emne Emne Emne Emne
3 6. (vår) TKJ4150 Organisk syntese 1 KJ2900 Bachelorprosjekt i kjemi Valgbart emne Valgbart emne
5. (høst) KJ1041 Kjemisk binding, spektroskopi og kinetikk Perspektivemne Valgbart emne Valgbart emne
2 4. (vår) FY0001 Brukerkurs i fysikk TKJ4202
Grunnleggende termodynamikk med lab 
KJ2022 Spektroskopiske metoder i organisk kjemi KJ2053 Kromatografi
3. (høst) KJ2050 Analytisk kjemi KJ2031 Uorganisk kjemi, vk ST0103 Brukerkurs i statistikk

TDT4110 Informasjonsteknolgi grunnkurs

1 2. (vår) KJ1020 Organisk kjemi MA0002 Brukerkurs i matematikk B TMT4130 Uorganisk kjemi
1. (høst) KJ1000 Generell kjemi MA0001 Brukekurs i matematikk A EXPH0004 Filosofi og vitenskapsteori
    7,5 7,5 7,5 7,5

NB! Alle nye studenter må huske å melde seg opp i HMS0001 1.semesteret sitt.
Du vil få mer informasjon om det tilhørende HMS-kurset ila Realstart.

Obligatoriske kjemiemner, grunnpakke

Obligatoriske støtteemner + exphil og perspektivemne

Obligatoriske kjemiemner, fordypning

 

Studieplan BKJ, kull 2015

År Semester Emne Emne Emne Emne
3 6. (vår) TKJ4150 Organisk syntese 1 KJ2900 Bachelorprosjekt i kjemi Valgbart emne Valgbart emne
5. (høst) KJ1041 Kjemisk binding, spektroskopi og kinetikk Perspektivemne Valgbart emne Valgbart emne
2 4. (vår) FY0001 Brukerkurs i fysikk TKJ4202
Grunnleggende termodynamikk med lab
(ny emnekode fom. V17, samme emne)
KJ2022 Spektroskopiske metoder i organisk kjemi KJ2053 Kromatografi
3. (høst) KJ2050 Analytisk kjemi KJ2031 Uorganisk kjemi, vk ST0103 Brukerkurs i statistikk

TDT4105 Informasjonsteknologi grunnkurs
 

eller

TDT4110 Informasjonsteknolgi grunnkurs 

(Se merknad)

1 2. (vår) KJ1020 Organisk kjemi MA0002 Brukerkurs i matematikk B TMT4130 Uorganisk kjemi
1. (høst) KJ1000 Generell kjemi MA0001 Brukekurs i matematikk A EXPH0004 Filosofi og vitenskapsteori
    7,5 7,5 7,5 7,5

 

Obligatoriske kjemiemner, grunnpakke

Obligatoriske støtteemner + exphil og perspektivemne

Obligatoriske kjemiemner, fordypning

MERKNAD:

Høsten 2015 var det egentlig TDT4105 (Matlab) som var obligatorisk for BKJ. Det ble en endring fra fakultetet om at alle kjemiprogram skulle bytte til TDT4110 (python) fom. H16. Ettersom planen for BKJ15 allerede var lagt, så ble det lagt inn et valg mellom matlab og python versjonen for BKJ15. BKJ15 kan derfor velge hvilket programmeringsspråk de ønsker å lære seg. Det viktigste for læringsmålet er at du som BKJ-student lærer deg grunnleggende programmering, så det er derfor opp til deg å finne ut hvilket du syns er mest spennende/interessant.

Studieplan BKJ, kull 2014

År Semester Emne Emne Emne Emne
3 6. (vår) TKJ4150 Organisk syntese 1 KJ2900 Bachelorprosjekt i kjemi Valgbart emne Valgbart emne
5. (høst) KJ1041 Kjemisk binding, spektroskopi og kinetikk Valgbart emne Valgbart emne Valgbart emne
2 4. (vår) FY0001 Brukerkurs i fysikk KJ1042 Grunnleggende termodynamikk med lab KJ2022 Spektroskopiske metoder i organisk kjemi KJ2053 Kromatografi
3. (høst) KJ2050 Analytisk kjemi

KJ2031 Uorganisk kjemi, vk

ST0103 Brukerkurs i statistikk

Perspektivemne
1 2. (vår) KJ1020 Organisk kjemi MA0002 Brukerkurs i matematikk B TMT4130 Uorganisk kjemi
1. (høst) KJ1000 Generell kjemi MA0001 Brukekurs i matematikk A EXPH0004 Filosofi og vitenskapsteori
    7,5 7,5 7,5 7,5

 

Obligatoriske kjemiemner, grunnpakke

Obligatoriske støtteemner + exphil og perspektivemne

Obligatoriske kjemiemner, fordypning

 

Ofte stilte spørsmål

Jeg har tatt et lignende emne før, kan jeg få fritak?

Dersom du har studert ved et annet universitet eller høyskole fra før av, og emnet/emnene du tok der ligner mye på det/de som inngår i bachelorgraden din, har du anledning til å søke om fritak for emnet/emnene. Dette gjør du ved å fylle ut skjemaet "Fritak for emne" og så levere det til studiekonsulenten ved IKJ hvis det dreier seg om kjemi-emner. Søker du fritak for emner innen feks matematikk eller fysikk kan du levere søknaden direktetil respektive institutt og/eller fakultet. Husk at selv om du har tatt et lignende emne tidligere, så er du ikke garantert å få fritak. Derfor kan det være lurt å følge forelesning/øving/lab inntil du får svar på søknaden din.

Perspektivemne

Perspektivemnet kan du ta det semesteret som passer best inn i timeplanen din. Det spiller ingen rolle hvilket semester du velger å ta perspektivemnet i, så lenge du tar det i løpet av graden din. De mest naturlige semesterne å ta perspektivemnet er 3. eller 5. semester, men dette avgjør du helt selv.

Hvilket matematikkemne skal jeg ta?

Når du har begynt på bacheloren din i kjemi må du velge ett av to matematikk emner første semester. Enten MA0001 Brukerkurs i matematikk eller TMA4100 Matematikk 1. Vi bruker å si at dersom du har hatt R2 på vgs og liker matematikk, er det lurt å ta TMA4100. Det er også mange som allerede har bestemt seg for hvilken spesialisering de ønsker å ta 3.året sitt, er dette «anvendt teoretisk kjemi», er det også naturlig å velge TMA4100.

Selv om valget virker veldig endelig, så er det ingenting som er et riktig eller galt valg når det kommer til valg av matematikk. Hvis du er veldig i tvil om hvilket matteemne du ønsker å ta, kan det være lurt å gå på forelesningene i begge emnene, for å se «hvor lista ligger».

Valg av matte har du både 1. og 2. semester. Det mest naturlige valget vil følgelig være å velge MA0001/MA0002 eller TMA4100/TMA4105.

Dersom du har valgt TMA4100 første semester, og ikke syns det var noe for deg, er det helt i orden å velge MA0002 Brukerkurs i matematikk B vårsemesteret.

NB! Dersom du ønsker å ta TMA4100 første semesteret ditt, så begynner forelesningene samme uke som Realstart. Det ligger forelesninger på nett og/eller her slik at du har anledning til å bli med på begge deler. Merk også at dette emne har en egen side hvor informasjonen blir lagt ut. Du finner den på emnesiden til TMA4100 i margen til høyre kalt "faglærers hjemmeside".

Valg av fysikk

I studieplanen står det at det er FY0001 Brukerkurs i fysikk som er obligatorisk. Også her har du mulighet til å fordype deg ytterligere i fysikken. FY0001 går på våren, og her kan du velge å heller ta TFY4106 Fysikk, hvis du ønsker.

I studieplanen vil det stå MAX1D bak fysikkemnene du kan velge mellom. Dette betyr at du skal velge en av disse.

Valg av statistikk

I studieplanen din står det at ST0103 Brukerkurs i statistikk er obligatorisk. Her kan du velge å heller gå for TMA4240 Statistikk hvis du ønsker det.

I studieplanen vil det stå MAX1E bak statistikkemnene du kan velge mellom. Dette betyr at du skal velge en av disse.

Hjelp, hvilket emne skal jeg velge?

Dersom du er i tvil i hvilket emne du skal velge, er det alltid en god idé å starte med å kikke på hvilke emner som anbefales i hver av spesialiseringene du skal velge. Les gjennom emnebeskrivelsene, snakk med medstudenter eller eldre studenter. Du har anledning til å velge akkurat hvilket emne du ønsker, men husk at du er selv ansvarlig for å påse at obligatoriske aktiviteter (timeplan, øvinger, lab, eksamen) ikke kolliderer med emner som er obligatoriske. I tillegg er det lurt å sjekke om noen av emnene du har tenkt til å ta på en eventuell master har emner du kan ta på bacheloren din som forkunnskapskrav.

Jeg får ikke til å melde meg opp i emnet jeg vil ta

To vanlige årsaker:

1. Dersom du ønsker å ta et emne som ikke står i utdanningsplanen din, kan du melde deg opp i emnet ved å søke det opp på StudWeb. Når du melder deg opp i emner som ikke inngår i studieplanen din, vil ikke emne automatisk komme opp i utdanningsplanen din. Så lenge du er vurderings- og undervisningsmeldt i emnet, er alt i orden. Emnene vil bli satt inn i utdanningsplanen din når du skal få vitnemålet ditt. 

2. Enkelte emner er adgangsbegrenset og har derfor en spesiell oppmeldingfrist - 1. juni (høstemner eks. KJ1000, TBT4102 og TBT4135) og 1.desember (våremner eks. KJ1020, TKJ4130). Hvis du oppdager dette etter fristen har gått ut må du snarest kontakte instituttet emnet tilhører for å høre om du kan bli meldt opp evt. satt på venteliste. Du finner ut om emnet du ønsker å ta er adgangsbegrenset i emnebeskrivelsen i emnet, så dette kan være lurt å sjekke før fristen går ut!

Hvilken spesialisering skal jeg velge?

Institutt for kjemi pleier å avholde et informasjonsmøte i februar om valg av spesialisering for 2.år BKJ (4.semester). Da vil du få litt bedre innsikt i hva de ulike spesialiseringene går ut på gjennom presentasjoner av faglærere som representerer de ulike spesialiseringene. 

Er du i tvil om hvilken spesialisering du ønsker å velge hjelper det ofte å snakke med medstudenter, eldre studenter osv. Se over hvilke emner de ulike spesialiseringene har, kanskje er det noen av disse som virker ekstra motiverende. Er du i tvil mellom eksempevis to spesialiseringer så går det alltids an å prøve å velge emner som inngår i begge. Husk at det er du som skal velge spesialisering, så da lønner det seg å velge noe som er motiverende for deg. 

Hvilke emner brukes for å beregne snittet til master?

For søkere med studiestart høsten 2018: Kvalifiserte søkere vil bli rangert på grunnlag av alle karakterer i bachelorgraden ved opptak til master i kjemi (MSCHEM) og master i Environmental toxicology and chemistry (MSENVITOX). Alle mastergrader ved NV-fakultetet har karaktersnitt C som krav. For å beregne dette snittet, vil bokstavkarakterene bli gjort om til tall. Snittet blir beregnet ved å bruke dette tallet og antall studiepoeng som emnet er verd. Eksempelvis vil en 15 sp B telle mer enn en 7,5 sp B.

NB! Hvis du tenker å søke deg inn på en annen master enn MSCHEM/MSENVITOX så kan det hende at beregningsgrunnlaget for snittkarakteren er annerledes. Du må derfor selv sjekke de aktuelle nettsidene til masterprogrammet.

For søkere med studiestart høsten 2019 eller senere: Alle karakterer i bachelorgraden vil bli lagt til grunn for utregningen av karaktersnitt. Alle mastergrader ved NV-fakultetet har karaktersnitt C som krav. For å beregne dette snittet, vil bokstavkarakterene bli gjort om til tall (A=5, B=4 etc) Snittet blir beregnet ved å bruke dette tallet og antall studiepoeng som emnet er verd. Eksempelvis vil en 15 sp B telle mer enn en 7,5 sp B.

*Obligatoriske kjemiemner ved annet universitet og beregning av snitt:
Karakterer som er innpasset fra andre norske universitet vil bli regnet med i snittet. Dette gjelder ikke for emner tatt ved utenlandske læresteder.

Bachelorvitnemål og karakterutskrift

Når du er ferdig med bachelorgraden din, vil du få en epost fra Eksamenskontoret ila sept (hvis ferdig vår) og ila februar (hvis ferdig høst) hvor de spør om du vil reservere deg mot å få vitnemålet ditt. Dette blir kalt gradfangst. Gjennom gradfangsten har du anledning til å reservere deg mot å få vitnemålet ditt i inntil 2 semestere. Her vil du ha anledning til å forbedre karakterer i emner du allerede har tatt i bachelorgraden din. Det er IKKE anledning til å ta nye emner og sette disse inn i bachelorgraden, kun forbedring.
Etter reservasjonsperioden har løpt ut, vil du få tilsendt vitnemålet ditt i posten. Ca sept/okt. hvis ferdig vår, og feb/mars hvis ferdig høst.

Les forøvrig på sidene om karakterutskrift og vitnemål.

Interessert i å ta en master?

Ila. vårsemesteret når du går 6.semesteret ditt, pleier institutt for kjemi å ha et informasjonmøte angående videre masterstudier. Da vil vi få besøk av faglærere fra de ulike spesialiseringene du kan velge, slik at du kan spørre dem om det du lurer på angående masteroppgaver. Du vil også allerede nå få et innblikk i hvilke masteroppgaver som kan tilbys hvis du følger linken kalt "Masteroppgave ved IKJ" (under figuren).

Master i kjemi (MSCHEM)

Master i miljøtoksikologi og naturmiljøkjemi (MSENVITOX)

Masteroppgave ved IKJ (wiki for masterstudenter)

Annen nyttig informasjon

Tilrettelegging for eksamen

Eksamen

Antall forsøk på eksamen ("3-gangers regelen")

Antall forsøk begynner å telle fom. studieåret 2016-17. For eldre studenter vil også antall forsøk begynne H16, altså de starter på 0 i likhet med nye studenter.

Når begynner semesteret?

Emner etter fullført bachelorgrad

PPU - NB! Nytt opptakskrav fom. studieåret 2019-20: Se nettsidene for mer info.

 

Kontaktinformasjon

Kontaktperson på institutt for kjemi: Aina Sæterli (veiledning, studieplan osv).

Studiekonsulent ved NT-fakultetet: Sigurd Madsen (tilrettelegging osv.)

Rådgiver på NT-fakultetet: Siri Bremdal (internasjonalisering osv.)

 

0 Vedlegg
10516 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)