Nasjonale forhandlinger om tidsskrifter

English version: Negotiations on journal access agreements

Norske universitet og høgskoler har avtale om tilgang til vitenskapelig litteratur med flere akademiske forlag. Med fokus på Norges Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, reforhandles disse. 

Status pr 07.10.2019:

  • Det er inngått en 3-årig avtale med Taylor & Francis for perioden 2020 til 2022.
  • Det er inngått en intensjonsavtale med Springer Nature om videreføring av dagens abonnementsavtale ut 2019, samt en 3-årig avtale som inkluderer publisering fra 2020. 
  • Det er inngått avtale med forlagene Wiley og Elsevier. Mer om detaljene i avtalene finnes på siden Avtaler for publisering med åpen tilgang

Tidligere nyhetssaker om forhandlingene

 

Artikler skal være åpent tilgjengelig – uten økte kostnader

I dagens abonnementssystem er vitenskapelige artikler låst bak betalingsmurer og vi må betale for å få lesetilgang til vitenskapelige artikler - også de som er publisert av forskere ved norske institusjoner.
De nasjonale mål og retningslinjene slår fast at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpen tilgjengelige innen 2024. Dette skal skje uten økte kostnader.
 

Kontakt

Bibliotekets supporttjeneste - om du har spørsmål om forhandlingene
Ståle Sand Kalkvik - Hvis du har endringsforslag til denne siden
Kontakt ditt lokale bibliotek- Hvis du har andre spørsmål
 
0 Vedlegg
6919 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)