Sider med tagg vitenskapsmuseet .

Status Revisjon Bruker  
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 39.8 Renate Lillian Johansen 1 Dag siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 6.0 Ole Henrik Hunstad Vik 14 Dager siden
Vitenskapsmuseets profilering Godkjent 4.9 (Mindre endring) Mathilde Eiksund 16 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 16 Dager siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger - VM Godkjent 4.1 Christen Torvik 18 Dager siden
Vitenskapsmuseets styrer og råd Godkjent 11.7 Christen Torvik 18 Dager siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 21.4 (Mindre endring) Felix Seifert 22 Dager siden
Vitenskapsmuseets organisering Godkjent 3.3 Roger Skjelbakken 1 Måned siden
Vitenskapsmuseet - Fagråd for utstillinger og arrangement Godkjent 12.8 Morten Sylvester 2 Måneder siden
Vitenskapsmuseet - Museumsstyret Godkjent 5.8 Geir Furhovden 3 Måneder siden
Vitenskapsmuseets styringsdokumenter Godkjent 9.3 Roger Skjelbakken 7 Måneder siden
Serviceerklæring for museumsadministrasjonen Godkjent 7.6 Renate Lillian Johansen 1 År siden
Vitenskapsmuseets referater Godkjent 18.5 Renate Kvernberg 1 År siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Institutt for naturhistorie Godkjent 5.5 Roger Skjelbakken 1 År siden
Vitenskapsmuseet – Fagråd for utstillinger og arrangement Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden Flytt til søppelkassen
Vitenskapsmuseet - Internt fagråd for formidling Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie Godkjent 10.8 Marianne Utne Nilsen 3 År siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Seksjon for arkeologi og kulturhistorie Godkjent 1.0 Tove Eivindsen 3 År siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Seksjon for naturhistorie Godkjent 1.0 Tove Eivindsen 3 År siden
Strategier for NTNU Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden