Sider med tagg vitenskapsmuseet .

Status Revisjon Bruker  
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 22.4 (Mindre endring) Kjersti Strømme 2 Dager siden
Vitenskapsmuseets styrer og råd Godkjent 11.9 Renate Lillian Johansen 27 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 Måned siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 39.9 Per Henning 1 Måned siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 6.0 Ole Henrik Hunstad Vik 3 Måneder siden
Vitenskapsmuseets profilering Godkjent 4.9 (Mindre endring) Mathilde Eiksund 3 Måneder siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger - VM Godkjent 4.1 Christen Torvik 3 Måneder siden
Vitenskapsmuseets organisering Godkjent 3.3 Roger Skjelbakken 4 Måneder siden
Vitenskapsmuseet - Fagråd for utstillinger og arrangement Godkjent 12.8 Morten Sylvester 4 Måneder siden
Vitenskapsmuseet - Museumsstyret Godkjent 5.8 Geir Furhovden 6 Måneder siden
Vitenskapsmuseets styringsdokumenter Godkjent 9.3 Roger Skjelbakken 10 Måneder siden
Serviceerklæring for museumsadministrasjonen Godkjent 7.6 Renate Lillian Johansen 1 År siden
Vitenskapsmuseets referater Godkjent 18.5 Renate Kvernberg 1 År siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Institutt for naturhistorie Godkjent 5.5 Roger Skjelbakken 2 År siden
Vitenskapsmuseet – Fagråd for utstillinger og arrangement Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden Flytt til søppelkassen
Vitenskapsmuseet - Internt fagråd for formidling Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie Godkjent 10.8 Marianne Utne Nilsen 3 År siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Seksjon for arkeologi og kulturhistorie Godkjent 1.0 Tove Eivindsen 3 År siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Seksjon for naturhistorie Godkjent 1.0 Tove Eivindsen 3 År siden
Strategier for NTNU Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden