Sider med tagg vitenskapsmuseet .

Status Revisjon Bruker  
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 37.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Dager siden
Vitenskapsmuseet - Fagråd for utstillinger og arrangement Godkjent 11.7 Morten Sylvester 12 Dager siden
Vitenskapsmuseets styrer og råd Godkjent 11.1 Renate Lillian Johansen 15 Dager siden
Vitenskapsmuseet - Museumsstyret Godkjent 5.5 Geir Furhovden 25 Dager siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 20.3 Kristina Jones 26 Dager siden
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 14.1 Hege Barreth Jacobsen 2 Måneder siden
Serviceerklæring for museumsadministrasjonen Godkjent 7.6 Renate Lillian Johansen 4 Måneder siden
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 5.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 6 Måneder siden
Vitenskapsmuseets styringsdokumenter Godkjent 9.1 Roger Skjelbakken 6 Måneder siden
Vitenskapsmuseets referater Godkjent 18.5 Renate Kvernberg 10 Måneder siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Institutt for naturhistorie Godkjent 5.5 Roger Skjelbakken 1 År siden
Vitenskapsmuseet – Fagråd for utstillinger og arrangement Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden Flytt til søppelkassen
Vitenskapsmuseet - Internt fagråd for formidling Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie Godkjent 10.8 Marianne Utne Nilsen 2 År siden
Vitenskapsmuseets profilering Godkjent 4.6 Tove Eivindsen 2 År siden
Vitenskapsmuseets organisering Godkjent 3.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Seksjon for arkeologi og kulturhistorie Godkjent 1.0 Tove Eivindsen 2 År siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Seksjon for naturhistorie Godkjent 1.0 Tove Eivindsen 2 År siden
Strategier for NTNU Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Innsamlingsprotokoll for vevsprøver til DNA analyse Godkjent 1.4 Anders Nese 3 År siden