Sider med tagg viko .

Status Revisjon Bruker  
Bruke referansestilen Chicago Godkjent 4.2 Marit Brodshaug 12 Dager siden
Using the Chicago reference style Godkjent 2.7 Marit Brodshaug 12 Dager siden
Using and citing sources Godkjent 5.2 (Mindre endring) Idun Knutsdatter Østerdal 28 Dager siden
Bruke og referere til kilder Godkjent 7.9 (Mindre endring) Idun Knutsdatter Østerdal 28 Dager siden
Bruke BibLaTex Godkjent 7.9 Marit Brodshaug 1 Måned siden
Bruke referansestilen APA Godkjent 7.1 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Bruke Zotero Godkjent 11.4 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Verktøy for oppgaveskriving Godkjent 4.9 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Lage problemstilling for oppgave Godkjent 7.1 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Bruke referansestilen Vancouver Godkjent 2.8 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Ordliste for oppgaveskriving Godkjent 4.0 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Bruke Mendeley Godkjent 2.6 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Avanserte litteratursøk Godkjent 3.2 Anne Lillevoll Lorange 3 Måneder siden
Bruke referansestilen Harvard Godkjent 7.6 Anne Lillevoll Lorange 3 Måneder siden
Tools for academic writing Godkjent 2.8 Tina Halkinrud 3 Måneder siden
Using Zotero Godkjent 6.2 Tina Halkinrud 3 Måneder siden
Using the Vancouver reference style Godkjent 2.7 Tina Halkinrud 3 Måneder siden
Using the APA reference style Godkjent 3.6 Tina Halkinrud 3 Måneder siden
Finne kilder Godkjent 26.9 Anne Lillevoll Lorange 3 Måneder siden
Using BibLaTex Godkjent 3.3 Tina Halkinrud 3 Måneder siden