Sider med tagg viko .

Status Revisjon Bruker  
Bruke Zotero Godkjent 11.6 Marit Brodshaug 18 Dager siden
Using the APA reference style Godkjent 4.1 Liv Gaustad 19 Dager siden
Bruke referansestilen APA Godkjent 7.5 Liv Gaustad 20 Dager siden
Advanced literature search Godkjent 2.4 Stine Thordarson Moltubakk 27 Dager siden
Bruke BibLaTex Godkjent 8.1 (Mindre endring) Anja Johansen 2 Måneder siden
Bruke referansestilen Chicago Godkjent 4.2 Marit Brodshaug 3 Måneder siden
Using the Chicago reference style Godkjent 2.7 Marit Brodshaug 3 Måneder siden
Using and citing sources Godkjent 5.2 (Mindre endring) Idun Knutsdatter Østerdal 3 Måneder siden
Bruke og referere til kilder Godkjent 7.9 (Mindre endring) Idun Knutsdatter Østerdal 3 Måneder siden
Verktøy for oppgaveskriving Godkjent 4.9 Stine Thordarson Moltubakk 5 Måneder siden
Lage problemstilling for oppgave Godkjent 7.1 Stine Thordarson Moltubakk 5 Måneder siden
Bruke referansestilen Vancouver Godkjent 2.8 Stine Thordarson Moltubakk 5 Måneder siden
Ordliste for oppgaveskriving Godkjent 4.0 Stine Thordarson Moltubakk 5 Måneder siden
Bruke Mendeley Godkjent 2.6 Stine Thordarson Moltubakk 5 Måneder siden
Avanserte litteratursøk Godkjent 3.2 Anne Lillevoll Lorange 5 Måneder siden
Bruke referansestilen Harvard Godkjent 7.6 Anne Lillevoll Lorange 5 Måneder siden
Tools for academic writing Godkjent 2.8 Tina Halkinrud 5 Måneder siden
Using Zotero Godkjent 6.2 Tina Halkinrud 5 Måneder siden
Using the Vancouver reference style Godkjent 2.7 Tina Halkinrud 5 Måneder siden
Finne kilder Godkjent 26.9 Anne Lillevoll Lorange 5 Måneder siden